Consumatorii casnici care au suportat cheltuieli pentru achiziționarea contoarelor de apă din sursele financiare proprii în perioada martie 2019 - septembrie 2021, trebuie să primească compensații până la 31 decembrie 2021.

Decizia a fost luată de Consiliul de Administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) în cadrul ședinței din 21 septembrie.

Instituția a obligat operatorii care furnizează serviciul public de alimentare să nu impună consumatorilor casnici să suporte cheltuielile de achiziționare, instalare, exploatare, întreținere, reparație, înlocuire şi verificare metrologică a contoarelor de apă și să le compenseze cheltuielile.

Este vorba de consumatorii la care operatorii sunt obligați prin lege să achiziționeze, instaleze, exploateze, întrețină, repare, înlocuiască şi să verifice metrologic contoarele de apă (specificați în art. 26 alin. (4) din Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare).

Legea nr. 303/2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare stabilește expres cazurile în care contoarele se achiziționează din contul mijloacelor financiare ale consumatorilor. Or, actul normativ de reglementare nu conține norme derogatorii de la art. 26 alin. (4) al Legii nr. 303/2013, operatorii fiind obligați să îndeplinească atribuțiile în conformitate cu legislația în vigoare.

Neincluderea cheltuielilor privind achiziționarea, instalarea, înlocuirea și verificarea metrologică a contoarelor de apă la consumatorii casnici în tarifele actuale pentru serviciul public de alimentare cu apă nu scutește titularii de licențe de îndeplinirea obligațiilor prevăzute de actele normative.