Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor (ANSC) invită operatorii economici la un seminar de instruire privind ”Contestarea actelor autorităților contractante în fața Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor”.

Seminarul va avea loc în perioada 26-27 noiembrie, ora 10:00, la sediul ANSC (mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfînt nr. 124, et. 4, Sala de ședințe).

Persoanele interesate se pot înregistra la instruire la adresa de e-mail: contestatii@ansc.md sau la nr. de tel: 022 820 669.