Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței (APCSP) susține că pe mai multe site-uri ale companiilor ce comercializează produse tehnice și electronice sau electrocasnice este afișată oferta serviciilor de asigurare a gadget-urilor, în deosebi a telefoanelor mobile, tabletelor, smartphone-lor, etc. APCSP menționează că puțini sunt cei care citesc cu atenție informația despre oferta tentantă propusă de comerciant, se informează despre avantajele și dezavantajele acestui serviciu, despre drepturile și obligațiile părților în cadrul acestui contract.

APCSP precizează că activitatea de asigurare este o activitate supusă licențierii. Contractul de asigurare poate fi încheiat doar cu o companie de asigurare licențiată.

Obiectul acestor contracte de asigurare benevolă constituie achitarea la încheierea și semnarea contractului de asigurare pe un termen de 10-12 luni, a unei prime de asigurare, în valoare de 5-15% din costul produsului tehnic și electronic sau electrocasnic procurat și primirea despăgubirii de asigurare în cazul deteriorării bunului asigurat. Consumatorii sunt ademeniți de a semna asemenea contracte de asigurare, prin promisiunea că produsul va fi reparat sau înlocuit, orice defecțiune/deteriorare s-ar produce, inclusiv din vina consumatorului (deteriorarea ecranului, deteriorări mecanice, fluctuații de tensiune, furt, pierdere, contactul cu apa etc). Motivând că aceste cazuri nu cad sub incidența termenului de garanție, vânzătorii de produse tehnice și electronice sau electrocasnice, provoacă consumatorii la semnarea contractelor de asigurare cu o terță persoană, compania de asigurări.

APCSP menționează că, în corespundere cu prevederile Legii privind protecția consumatorilor nr.105/2003, pentru mărfurile tehnice complexe de uz casnic sunt stabilite termene de garanţie, inclusiv pentru:

 • aparate electrocasnice;
 • aparate radioelectronice;
 • aparate de calcul şi multiplicare;
 • articole foto-chino;
 • aparate de telefon (fixe şi mobile) şi de faximil;
 • instrumente muzicale electrice;
 • echipamente și utilaje ce funcţionează cu gaze şi dispozitivele acestora, etc.

Termen de garanţie este perioadă de timp, stabilită sau declarată, care curge de la data livrării produsului, serviciului şi în cadrul căreia vânzătorul, prestatorul sau producătorul se angajează faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare:

- de a restitui preţul plătit,

- de a înlocui,

- de a repara sau întreține produsul cumpărat, serviciul prestat,

- de a se ocupa de produse, servicii în orice mod, dacă acestea nu corespund condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței atenționează consumatorii asupra faptului că:

 • termenul garanției legale de conformitate este de 2 ani (24 luni), calculat de la livrarea produsului;
 • termenul garanţiei comerciale mai mare de 2 ani, este termenul mai mare stabilit de vânzător, calculat de la livrarea produsului;
 • dacă durata de funcţionare a unui produs este mai mică de 2 ani, termenul garanției legale se reduce la această durată;
 • consumatorul trebuie să informeze vânzătorul despre neconformitate în termen de până la 2 luni de la data la care a constatat-o;
 • orice neconformitate depistată în termen de 6 luni de la livrarea produsului se prezumă că a existat la momentul livrării acestuia;
 • termenul de garanţie pentru piesele de schimb noi înlocuite sau a unei părţi componente a produsului înlocuite se calculează din ziua eliberării produsului reparat către consumator;
 • curgerea termenului de garanție se suspendă din momentul sesizării vânzătorului despre neconformitate până la aducerea produsului în stare de funcţionare corespunzătoare;
 • în cazul serviciilor de reparaţie a produselor de folosinţă îndelungată în perioada postgaranţie, termenul minim de garanţie constituie 6 luni.

Chiar dacă, potrivit Legii cu privire la asigurări nr.407/2006, acest gen de asigurare este benevolă, iar în asigurările benevole raporturile dintre asigurător și asigurat, drepturile și obligațiile părților se stabilesc prin contractul de asigurare, Agenția pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței recomandă consumatorilor să fie prudenți atunci, când sunt îndemnați să încheie astfel de contracte de asigurare, sub pretextul obținerii unor avantaje la defectarea produselor achiziționate, deși aceste au o garanție legală sau comercială obligatorie.