Suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în prima jumătate a acestui a fost mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 6 luni ale anului, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 14,47 miliarde lei, sau 54,8% din planul anual stabilit, de 26,4 miliarde lei.

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 7,74 miliarde lei sau 51,4% din suma anuală prevăzută de 15 miliarde de lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în perioada similară a anului 2020, suma contribuţiilor de asigurări sociale de stat acumulate în perioada raportată a înregistrat o creştere cu 988,4 milioane lei sau cu 14,6%.

Alte venituri au fost încasate în bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 135,3 milioane lei, din care partea majoră sau 132,9 milioane lei a constituit partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei.

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6,5 miliarde lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:

- 4,16 miliarde lei - destinate plăţii prestaţiilor de asistenţă socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 56,5% din suma anuală prevăzută de 7,37 miliarde lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 509,9 milioane lei sau cu 13,9% mai mari;

- 2,4 miliarde lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat, care au constituit 65,9% din suma anuală prevăzută de 3,6 miliarde lei.

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 13,6 miliarde lei sau 51,7% din planul anual stabilit de 26,4 miliarde lei.

Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2020, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată a anului de gestiune a fost mai mare cu 1,78 miliarde lei sau cu 15%.

În această persioadă veniturile totale au depăşit cheltuielile totale executate ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu 830,8 milioane lei.

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situaţia din 1 iulie a constituit 831,2 milioane lei.