Consiliul Concurenței a declarat compatibilă cu mediul concurențial operațiunea de concentrare economică prin trecerea de la control în comun la control unic asupra întreprinderii "DAAC System Integrator" S.R.L.

”DAAC System Integrator” este o companie licențiată în prestarea serviciilor în domeniul informaticii. Până în prezent, potrivit datelor publice, compania a avut opt fondatori.

Potrivit legislației din domeniul concurenței, dacă dobândirea controlului are loc prin trecerea de la controlul în comun la controlul unic, în mod normal, un singur acţionar (asociat) achiziţionează pachetul de acţiuni (părţi sociale) deţinut anterior de un alt acţionar (asociat) sau de alţi acţionari (asociaţi). În această situaţie, întreprinderile implicate sunt acţionarul (asociatul) care achiziţionează şi societatea în comun. Ca în cazul oricărui alt vânzător, acţionarul (asociatul) care se retrage nu este o întreprindere implicată.

Totodată, când operaţiunea de concentrare economică se realizează prin preluarea controlului unic, cifra totală de afaceri va fi cea rezultată din cumularea cifrei totale de afaceri a întreprinderii care preia controlul cu cifra totală de afaceri a întreprinderii ţintă.

Normele legale mai stabilesc că o concentrare economică realizată prin trecerea de la controlul în comun la cel unic poate impune în mod excepţional o analiză mai detaliată a operaţiunii în cadrul unei proceduri complete, cu furnizarea informaţiilor cuprinse în formularul complet de notificare. Consiliul Concurenţei poate apela de asemenea la o procedură completă de analiză a unei concentrări economice, în cazul în care nu a analizat preluarea anterioară a controlului în comun al respectivei întreprinderi.