Creditele de urgență, care mai nou se vor numi ”asistență de lichiditate în situații de urgență”, vor putea fi acordate de Banca Națională (BNM) doar băncilor solvabile.

Un proiect de modificare a Legii cu privire la Banca Națională a Moldovei, Legii instituțiilor financiare, Legii cu privire la datoria sectorului public, garanțiile de stat și recreditare de stat, Legii cu privire la contractele de garanție financiară și Legii privind redresarea și rezoluția băncilor a fost înregistrat în Parlament.

Potrivit documentului, se propune anularea prevederilor care stabileau posibilitatea acordării creditelor de urgență băncilor insolvabile, prin menționarea faptului că BNM poate acorda băncilor solvabile care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate credite de urgență. Astfel, se va statua expres că asistența de lichiditate în situații de urgență poate fi acordată doar băncilor solvabile și viabile.

Deputații mai propun definirea noțiunii de ”asistență de lichiditate în situații de urgență” drept ”furnizare de lichiditate de către banca centrală din bani ai băncii centrale sau orice altă formă de asistență în situații de urgență care poate conduce la creșterea volumului de bani ai băncii centrale, unei bănci solvabile și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, fără ca o astfel de operațiune să fie parte componentă a politicii monetare”. Noțiunea va fi inclusă în Legea cu privire la BNM.

Din aceeași lege va fi abrogată prevederea care stabilește că ”Banca Naţională poate acorda, la deplina sa discreţie, băncilor solvabile credite de urgenţă pe termen scurt, garantate cu activele indicate la alineatul (1), la apariţia unui risc sporit de lipsă de lichiditate ce poate afecta stabilitatea sistemului financiar” (art. 18, alin. (2)1).

Legea va fi completată cu un articol nou 181, care va statua că ”(1) Pentru a menține stabilitatea sistemului financiar, Banca Naţională a Moldovei poate acorda, la deplina sa discreţie și în condițiile stabilite de Banca Națională, băncilor solvabile și viabile, care se confruntă cu probleme temporare de lichiditate, asistență de lichiditate în situații de urgenţă, garantate cu activele indicate la art. 18, alin. (1), sau cu garanții de stat”.

Prin proiect se mai propune că aceste credite să fie oferite pe un termen de trei luni, cu posibilitatea extinderii nu mai mult de un an de la data acordării.

De asemenea, documentul stabilește lista de active eligibile acceptate de BNM în calitate de garanții la acordarea creditelor băncilor. Din această listă vor fi excluse cambiile simple și titlurile emise cu privire la bunuri sau mărfuri.

Autorii proiectului au menționat că modificările sunt necesare pentru a evita spălarea de bani.