În ultima perioadă se înregistrează o creștere semnificativă a creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului și a creditelor de consum. Potrivit datelor prezentate de Banca Națională a Moldovei (BNM), creșterea portofoliului de credite pe sector bancar cu 13,2 la sută pe parcursul celor unsprezece luni ale anului 2019 se datorează, în mare parte, creșterii portofoliului creditelor acordate pentru procurarea/construcția imobilului cu 53,7 la sută și al creditelor de consum cu 31,2 la sută.

Banca centrală susține că în prezent calitatea acestora este favorabilă. Creditele acordate pentru procurarea/construcția imobilului și creditele de consum clasificate în categorii neperformante dețin ponderi mici în totalul creditelor acordate în ramurile respective, constituind 2,5 la sută și respectiv 3,9 la sută.

De menționat, totuși, că majorarea ponderii acestor credite pot genera în viitor anumite riscuri legate de concentrarea sectorială, inclusiv recuperarea acestora, mai ales în cazul creditelor de consum care, în mare parte, sunt acordate fără garanții materiale.

Evoluția ulterioară a creditelor acordate persoanelor fizice va fi monitorizată în cadrul supravegherii din oficiu pe parcursul anului 2020. Totodată, Banca Națională va intensifica controalele tematice pe teren, în vederea axării pe evaluarea riscului de credit, pe verificarea portofoliilor de credite acordate în aceste ramuri, în special procedurile de acordare și monitorizare, precum și pe evoluția acestor credite în raport cu apetitul la risc al băncilor.

Creditele neperformante

Pe parcursul anului 2019, calitatea portofoliului de credite a înregistrat tendințe pozitive. Ponderea creditelor neperformante în totalul creditelor s-a diminuat cu 3 p.p., la situația din 30 noiembrie constituind 9,5 la sută.

Deși băncile au atins progrese privind diminuarea ponderii creditelor neperformante, este necesară întreprinderea în continuare a măsurilor pentru reducerea acestora. Astfel, în anul 2020, Banca Națională va monitoriza modul de realizare de către bănci a strategiilor de reducere a creditelor neperformante.