Autoritățile au primit mai multe recomandări de acțiuni pentru a spori accesul la justiție pentru cetățeni. Propunerile au fost publicate în Raportul Forumului Național: Justiție pentru toți – Agenda 2030.

Recomandările au fost divizate pe categorii. Astfel, pentru a spori asistența juridică garantată de stat Guvernul ar trebui să asigure:

 • revizuirea și îmbunătățirea mecanismului de repartizare a dosarelor avocaților din sistemul de asistență juridică garantată de stat;
 • introducerea prestării serviciilor juridice pro bono, obligatorii pentru toți avocații;
 • creșterea alocațiilor financiare pentru avocații care prestează asistență juridică garantată de stat;
 • simplificarea mecanismului de rambursare a cheltuielilor de transport pentru avocații care prestează asistență juridică garantată de stat;
 • crearea condițiilor sigure pentru comunicare regulată dintre avocați și clienți în penitenciare, inclusiv online.

Eficiența justiției:

 • revizuirea hărții judiciare și ajustarea hărții procuraturilor;
 • crearea condițiilor adecvate de lucru în instanțele de judecată și procuraturi (construcția/renovarea sediilor);
 • asigurarea instanțelor de judecată și a procuraturilor cu personal suficient;
 • majorarea salariilor personalului din instanțele de judecată și procuraturi;
 • realizarea medierii obligatorii pe anumite categorii de cauze în afara instanțelor de judecată;
 • fortificarea capacităților Consiliului de Mediere și elaborarea unei metodologii de calcul a onorariului mediatorilor.

Educație juridică:

 • crearea condițiilor adecvate de studiu în cadrul universităților;
 • excluderea restricției cu privire la angajarea cadrelor didactice, exclusiv din rândul doctorilor în drept;
 • excluderea testelor grilă de la examenele de admitere în profesiile juridice.

Respectarea drepturilor persoanelor cu dezabilități:

 • adaptarea sediilor instanțelor de judecată și a procuraturilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități;
 • asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la sistemele informaționale existente, adaptate la necesitățile acestora (de ex, web, e-dosar etc.);
 • crearea unui mecanism prin care persoanele cu dizabilități să beneficieze de asistență personală (de ex.: persoană responsabilă de orientarea și asistența persoanelor cu dizabilități) în sediile instanțelor de judecată și procuraturilor.

Recomandări pentru sistemul judecătoresc/procuratură:

Eficiența justiției:

 • revizuirea sarcinii de lucru a judecătorilor și procurorilor, în scopul echilibrării și reducerii eventuale a acesteia;
 • eficientizarea mecanismului de unificare a practicii judiciare aplicat de Curtea Supremă de Justiție;
 • excluderea membrilor de drept din CSM și CSP și îmbunătățirea activității Consiliului Superior al Magistraturii;
 • îmbunătățirea conlucrării CSM cu Ministerul Justiției, precum și cu alte autorități;
 • consolidarea dialogului inter-profesional continuu între toate profesiile juridice;
 • asigurarea unui dialog eficient cu mass-media.

Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități:

 • adaptarea sediilor instanțelor de judecată și a procuraturilor la necesitățile persoanelor cu dizabilități.

Recomandări pentru societatea civilă:

 • instruirea jurnaliștilor în domeniul dreptului;
 • implementarea programelor de educație juridică pentru publicul larg.

Recomandări pentru mediul academic:

 • revizuirea curriculumului universitar a studiilor juridice, pentru a încuraja gândirea analitică;
 • introducerea în curriculumul universitar a disciplinei dedicate studiului Tehnicii scrierii și Exprimării juridice;
 • asigurarea condițiilor pentru mobilitate academică la Facultățile de Drept.