Administratorul unui local a dat în judecată clientul care, după ce a consumat băuturi alcoolice, a devenit agresiv. Și anume, reclamantul a solicitat magistraților să constate încălcarea dreptului de a nu fi supus la tratamente degradante, a dreptului la respectarea onoarei, demnităţii şi reputației profesionale, şi repararea prejudiciului moral în sumă de 10 mii de lei.

Potrivit unei decizii a Curții Supereme de Justiție, pârâtul fiind în stare de ebrietate avansată, a început să încalce ordinea publică, să urce pe catamarane şi bărci, să deranjeze alte persoane şi să strige la angajații societății. După ce reclamantul, care era administratorului localului, i-a făcut observații, acesta a devenit foarte agresiv, a început să înjure în loc public, în prezența mai multor persoane, inclusiv în prezența angajaților.

Pentru a soluționa conflictul a fost nevoie de intervenția poliției, care a stabilit încălcarea art. 69 şi 354 din Codul contravențional și a aplicat o amendă în sumă de 750 lei.

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani a respins cererea, spunând că este neîntemeiată. Decizia a fost menținută ulterior și de Curtea de Apel Chișinău. Magistrații au stabilit că, contravențiile incriminate au fost îndreptate împotriva administratorului localului şi nicidecum împotriva reclamantului în calitate de persoană fizică. Asta chiar dacă este vorba despre aceeași persoană.

Decizia primelor instanțe a fost, însă, casată recent de Curtea Supremă de Justiție care a spus că s-a stabilit indubitabil că prin acțiunile ilicite ale pârâtului au fost săvârșite contravențiile prevăzute de art. 69 alin (1) şi art. 354 Cod contravențional.

Totuși, judecătorii au menționat că suma prejudiciului moral solicitat este una exagerată, reieşind din criteriul echității, care presupune că despăgubirea pentru prejudiciul moral trebuie să fie justă, rațională și echitabilă, adică trebuie stabilită în așa mod încât să asigure efectiv o compensare suficientă și nicidecum exagerată a prejudiciului cauzat. Astfel, menținând echilibru între daunele efectiv pricinuite și suma acordată, instanţa a stabilit că suma de 500 de lei poate fi considerată drept o compensaţie echitabilă şi suficientă pentru prejudiciul suferit, având în vedere principiile compensării echitabile şi rezonabile a prejudiciului moral, suferinţele morale, starea de stres şi frustrare cauzate recurentului.

Decizia Curții Supreme de Justiție este irevocabilă.