Mai multe concursuri pentru suplinirea funcțiilor vacante de judecător, președinte și vicepreședinte în unele instanțe judecătorești, anunțate de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) în data de 4 decembrie 2018, au fost anulate.

Concursurile au fost anunțate atunci pentru funcțiile vacante de președinte la judecătoriile Cahul, Comrat și Soroca și de vicepreședinte la judecătoriile Chișinău (sediul Ciocana) și Criuleni. De asemenea, au fost anunțate concursuri pentru funcția de judecător la următoarele instanțe judecătorești:

 • Curtea Supremă de Justiție – 5 posturi;
 • Curtea de Apel Chișinău – 3 posturi;
 • Curtea de Apel Bălți – 2 posturi;
 • Curtea de Apel Comrat – 1 post;
 • Judecătoria Chișinău – 5 posturi;
 • Judecătoria Bălți – 1 post (sediul Sîngerei);
 • Judecătoria Drochia – 2 posturi (sediul Drochia -1 post, sediul Rîşcani -1 post);
 • Judecătoria Cahul – 5 posturi (sediul Cahul - 3 posturi, sediul Cantemir - 2 posturi);
 • Judecătoria Căușeni – 1 post (Ștefan Vodă);
 • Judecătoria Cimișlia – 1 post (sediul Leova);
 • Judecătoria Comrat – 4 posturi (sediul Comrat - 2 posturi, sediul Ceadîr Lunga - 1 post, Vulcănești -1 post);
 • Judecătoria Soroca – 3 posturi (sediul Soroca - 1 post, sediul Florești - 2 posturi);
 • Judecătoria Orhei – 3 posturi (sediul Șoldănești -1 post, Rezina - 2 posturi);
 • Judecătoria Strășeni – 1 post (sediul Călărași).

Decizia de anulare a acestor concursuri a fost luată de CSM în data de 20 decembrie. Prin aceeași hotărâre, Consiliul a stabilit că, candidații la funcția de judecător, la funcții administrative, la transfer, la promovare în instanțele superioare, care au trecut procedura de selecție și au fost înscriși în Registrul participanților la concurs, urmează să fie evaluați repetat de Colegiul pentru selecția și carierea judecătorilor. Asta deoarece CSM a modificat în data de 20 decembrie și Regulamentul privind criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor și a a propus spre aprobare un nou Regulament cu privire la procedura de organizare și desfășurare a concursurilor pentru suplinirea funcției de judecător, președinte și vicepreședinte al instanței judecătorești. Astfel a fost stabilită o nouă procedură de desfășurare a concursurilor pentru suplinirea funcției de judecător, pentru numirea prin transfer, pentru promovarea în funcția de judecător în instanța ierarhic superioară, precum și suplinirea funcției de președinte și vicepreședinte a instanțelor judecătorești.

Aceste schimbări au fost argumentate de Consiliu prin modificarea în septembrie 2018 a Legii privind organizarea judecătorească, Legii cu privire la statutul judecătorului, Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legii privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor.

Potrivit modificărilor la Legea cu privire la statutul judecătorului, media de concurs a candidaților care urmează a fi numiți pentru prima dată în funcția de judecător se calculează conform art. 5 alin. (2) din Legea nr. 154/2012 privind selecția, evaluarea performanțelor și cariera judecătorilor, iar la selecţia judecătorilor pentru promovarea la o instanţă judecătorească superioară, numirea în funcţia de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească sau transferul la o instanţă judecătorească de același nivel ori la o instanţă judecătorească inferioară, media de concurs se calculează potrivit art. 5 alin. (3) din aceeași lege. Astfel, la selecţia candidaţilor care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, media de concurs se calculează după cum urmează: cel puţin 50% din nota obţinută la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei şi nu mai mult de 50% din punctajul acordat de colegiul pentru selecţie şi, după caz, de Consiliul Superior al Magistraturii.

În acest caz, ponderea rezultatului evaluării în media de concurs de către Consiliul Superior al Magistraturii nu va depăşi 20%.

Urmare a modifcărilor operate, candidaţii la funcţia de judecător, preşedinte şi vicepreşedinte al instanţei judecătoreşti îşi vor alege funcţiile scoase la concurs în ordinea descrescătoare a mediei de concurs. În cazul punctajului egal al candidaţilor care urmează a fi numiţi pentru prima dată în funcţia de judecător, primul îşi va alege funcţia candidatul care a obţinut rezultate mai mari la examenul susţinut în faţa Comisiei pentru examenele de absolvire a Institutului Naţional al Justiţiei. În cazul punctajului egal al candidaţilor care urmează a fi numiţi în funcţia de judecător în instanța ierarhic superioară, de preşedinte ori de vicepreşedinte de instanţă judecătorească, care pretind la aceeaşi funcţie primul îşi alege funcţia candidatul care a obţinut rezultate mai mari în rezultatul evaluării performanţelor și are o experiență în domeniu mai mare.