În data de 7 mai expiră mandatul membrului din partea Republicii Croaţia în cadrul Panelului consultativ privind candidații propuși la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Astfel, statele părţi la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, inclusiv Republica Moldova, au fost invitate să nominalizeze candidaţii până în data de 23 mai.

Potrivit articolului 3 al Rezoluţiei CM/Res (2010) 26 privind instituirea Panelului, Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei urmează să decidă asupra ocupării postului vacant.

În acest sens, Consiliul Superior al Magistraturii face apel către judecătorii Curții Supreme de Justiție, foști judecători din instanțele internaționale, inclusiv Curtea Europeană a Drepturilor Omului și juriști notori să candideze la funcția de membru al Panelului consultativ privind candidații propuși la funcția de judecător la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO).

Ulterior, lista candidaţilor preselectaţi va fi expediată Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene pentru următoarea etapă de examinare a dosarelor.

Menţionăm că, printre condiţiile de aplicare este necesară cunoaşterea avansată a uneia dintre limbile oficiale ale CoE (engleza şi/sau franceza) şi cunoaşterea celei de-a doua limbi oficiale.

Dosarul va conţine:

  • CV-ul în una dintre limbile oficiale ale CoE (limba engleză sau franceză);
  • Copia de pe actul de identitate.

Candidaţii pot depune dosarele de participare la concurs la Consiliul Superior al Magistraturii până în data de 16 mai, inclusiv.