Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea unei funcții de inspector judecător în cadrul Inspecției Judiciare. Concursul a fost anunțat în contextul expirării la 24 martie a mandatului unuia dintre inspectori.

Inspectorul-judecător poate fi numit doar pentru un singur mandat, în această funcţie fiind alese doar persoane care deţin diploma de licenţiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin 7 ani şi o reputaţie ireproşabilă şi care nu au exercitat funcţia de judecător pe parcursul ultimilor 3 ani.

Potrivit ultimelor modificări în legislația ce vizează activitatea CSM, Inspecţia judiciară este alcătuită din 7 inspectori-judecători cu o durată a mandatului de 6 ani.

Potrivit Regulamentului cu privire la organizarea, competenţa şi modul de funcţionare a Inspecţiei judiciare, inspectorii-judecători sunt aleși în funcţie de CSM, în bază de concurs, anunţat de Consiliu cu cel puţin 30 de zile înainte de desfăşurarea acestuia.

Inspecția judiciară este un organ specializat din cadrul CSM, având următoarele competențe:

  • verifică activitatea organizatorică a instanțelor judecătorești la înfăptuirea justiţiei;
  • verifică corectitudinea repartizării aleatorii a dosarelor pentru examinare în instanţele judecătoreşti;
  • examinează petițiile cetățenilor în probleme ce țin de etica judiciară, adresate Consiliului Superior al Magistraturii;
  • verifică sesizările privind faptele care pot constitui abateri disciplinare;
  • verifică demersurile ce au ca obiect acordul Consiliului Superior al Magistraturii privind pornirea urmăririi penale împotriva judecătorului;
  • studiază temeiurile respingerii de către Președintele Republicii Moldova sau de către Parlament a candidaturilor propuse de Consiliul Superior al Magistraturii pentru numirea în funcția de judecător, în funcția de vicepreședinte ori de președinte al instanței judecătorești.