Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat Lista specialităților juridice pentru candidații la funcția de judecător în temeiul vechimii în muncă în scopul acordării de șanse sau oportunități pentru cei care posedă capacități şi demonstrează performanțe în activitatea desfășurată în sistemul judecătoresc.

Potrivi deciziei, vor putea candida la funcția de judecător, persoanele care au o vechime de muncă (de 7 ani din ianuarie 2020) în una din următoarele specialități juridice din cadrul secretariatelor CSM și a instanțelor judecătorești:

  • Şeful Secretariatului CSM/instanţei;
  • Şeful adjunct al Secretariatului CSM/instanţei;
  • Șeful Direcției/ Secției/ Serviciului CSM/instanțelor judecătorești;
  • Consultant principal/Consultant superior/Consultant CSM/ instanțe judecătorești;
  • Specialist principal/ specialist superior/specialist CSM/ instanțe judecătorești.

Lista specialiăților a fost stabilită după examinarea structurii statelor de personal ale secretariatelor instanțelor judecătorești, a Secretariatului CSM, în coroborare cu sarcinile atribuite prin fișele de post ale angajaților entităților publice vizate.

Amintim că, începând cu 1 ianuarie 2020, la examenele pentru persoanele care candidează la funcţia de judecător sau de procuror în temeiul vechimii în muncă pot participa doar persoanele care au acumulat până la data respectivă o vechime în muncă de cel puțin 7 ani în specialitățile juridice, cu excepțiile stabilite de Legea cu privire la statutul judecătorului şi de Legea cu privire la Procuratură.

Lista specialităților juridice care necesită o vechime în muncă de 7 ani pentru candidații la funcția de judecător sau de procuror se aprobă de către Consiliul Superior al Magistraturii şi, respectiv, de către Consiliul Superior al Procurorilor.