Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a aprobat în ședința din 6 august proiectul bugetelor instanțelor judecătorești pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021-2022.

Potrivit deciziei, pentru anul 2020, alocațiile pentru instanțele judecătorești vor constitui 476.541,6 mii lei, inclusiv resurse generale în sumă de 475.833,1 mii lei și venituri colectate de către instanțe în sumă de 708,5 mii lei. Alocații vor fi repartizate la subprogramul 4018 ”Înfăptuirea justiției” pe activități, după cum urmează:

 • cheltuieli de personal – 383193,1 mii lei;
 • cheltuieli pentru bunuri și servicii – 44474,1 mii lei;
 • cheltuieli pentru prestații sociale – 2820,8 mii lei;
 • alte cheltuieli – 270,9 mii lei;
 • cheltuieli pentru mijloace fixe – 14455,0 mii lei;â
 • cheltuieli pentru reparații capitale – 12431,2 mii lei;
 • cheltuieli pentru investiții capitale – 6849,2 mii lei;
 • cheltuieli pentru stocuri de materiale circulante – 12047,3 mii lei.

Conform limitelor de resurse și cheltuieli elaborate de Ministerul Finanțelor, pentru instanțele judecătorești pe anul 2020 se preconizează estimativ suma de 381792,7 mii lei, inclusiv, resurse colectate de către instanțe în sumă de 708,5 mii lei, iar pentru anii 2021 și 2022 bugetele estimative al instanțelor judecătorești constituie cîte 393160,7 mii lei, inclusiv, resurse colectate de către instanțe – 708,5 mii lei.

Volumul cheltuielilor de personal stabilit de Ministerul Finanțelor pentru instanțele judecătorești pe anul 2020 a fost micșorat cu 11864,1 mii lei față de alocațiile anului curent, ținând cont de moratoriul temporar privind încadrarea personalului în sectorul bugetar în funcțiile vacante înregistrate. Respectiv și bugetul stabilit pe anul 2020 a fost micșorat cu suma dată.

Proiectele de buget propuse de instanțele judecătorești pentru anul 2020 depășesc plafonul de cheltuieli stabilit de Ministerul Finanțelor cu 94748,9 mii lei, după cum urmează:

 • la cheltuieli de personal cu 65058,0 mii lei;
 • la cheltuieli pentru bunuri și servicii – cu 3546,0 mii lei și anume pentru reparații curente în sediile instanțelor judecătorești;
 • la cheltuieli pentru mijloace fixe – cu 6864,5 mii lei pentru procurarea tehnicii de calcul care ar corespunde cerințelor PIGD versiunea 5.0, amenajarea arhivelor instanțelor judecătorești etc.;
 • la cheltuieli pentru reparații capitale – 12431,2 mii lei pentru reparația capitală a sediului Ciocana al Judecătoriei Chișinău și Curții Supreme de Justiție;
 • cheltuieli pentru investiții capitale – 6849,2 mii lei pentru reconstrucția cantinei Curții Supreme de Justiție, precum și pentru lucrări de proiectare a arhivei, renovării sistemului de încălzire în sediul de pe str. Kogălniceanu, 70 și reutilarea blocurilor sanitare pentru persoane cu necesități speciale.

Proiectul bugetelor instanțelor judecătorești pentru anul 2020 urmează a fi propus Parlamentului pentru aprobare finală.