Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv proiectul de modificare a Codului de procedură penală, care prevede printre altele faptul că persoanele juridice pot beneficia și ele de asistență juridică garantată de stat în conformitate cu procedurile penale.

Totodată, proiectul propune includerea unei noi categorii de persoane beneficiare de asistență juridică garantată de stat, indiferent de nivelul veniturilor, și anume victimele traficului de fiinţe umane, dar și persoanele care solicită azil în cadrul procedurii de azil.

Proiectul avizat prevede și faptul că în circumstanțele în care sunt urmăriți penal sau are loc judecarea cauzei asupra persoanei juridice, cât și asupra reprezentantului ei legal, persoana juridică poate să-și desemneze un alt reprezentant, care nu este urmărit penal în cadrul aceleeași proceduri. Totodată, nu este exclusă și posibilitatea ca persoana juridică să contracteze un mandatar în acest sens, iar reprezentantul persoanei juridice poate să încheie un contract de asistență juridică cu un avocat licențiat, care să-l reprezinte în fața organelor de urmărire penală sau instanței de judecată. Propunerea este făcută pentru a nu crea lacune și ”blocaje” procesuale cu privire la desemnarea reprezentantului persoanei juridice în privința căreia a fost intentat un proces penal. Prevederile actuale stabilesc competența de desemnare a reprezentantului persoanei juridice de către organul de urmărire penală pentru faza de urmărire penală.

Proiectul prevede și soluția calculării momentului de curgere a termenului de 10 zile pentru înaintarea plângerii, referitor la art. 313 alin. (3) din Codul de procedură. În prima ipoteză, termenul urmează a fi calculat din momentul comunicării rezultatului examinării plângerii de către procuror, iar în cea de a doua ipoteză – din data expirării termenului, prevăzut de lege, de examinare a plângerii de către procuror, în cazul în care persoana nu a primit răspuns.