Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv proiectul Ministerului Justiției privind modificarea Codului muncii prin instituirea unui nou organ de jurisdicție a muncii - comisiile pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă (organe extrajudiciare), alături de comisiile de conciliere (organe extrajudiciare) și instanţele de judecată.

Potrivit Consiliului, adoptarea proiectului va avea mai multe efecte pozitive, printre care:

  • perfecționarea și simplificarea procedurii de soluționare a litigiilor individuale de muncă;
  • reducerea timpului necesar pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă;
  • reducerea cheltuielilor pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă;
  • îmbunătățirea calității hotărârilor în materie de muncă;
  • asigurarea respectării drepturilor și intereselor atât a salariaților, cât și ale angajatorilor;
  • scoaterea de pe ordinea de zi a problemei privind instituirea Tribunalului muncii (instanță de judecată specializată în soluționarea litigiilor de muncă);
  • micșorarea semnificativă a numărului de dosare examinate de către instanțele de judecată.

Consiliul a venit și cu mai multe propuneri de completare a proiectului. Instituția a propus introducerea unei dispoziții prin care să fie stabilită procedura de contestare a hotărârii comisiei privind refuzul de a primi cererea privind soluționarea litigiului individual de muncă, scoaterea cererii de pe rol și închiderea ședinţei comisiei pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă, având în vedere faptul că dispozițiile propuse de minister stipulează calea de atac a hotărârilor comisiei, doar în caz de soluționare în fond a cererii de către comisia respectivă.

De asemenea, în urma analizei termenelor stabilite în proiect ce vizează: adresarea salariaților cu cererea către comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă; adoptarea de către comisie a soluției pe marginea acestor cereri; contestarea hotărârilor comisiei în instanța de judecată, Plenul a considerat că această procedură de soluționare prealabilă este de durată, aproximativ de cinci luni (trei luni pentru adresare cu cerere, o lună pentru examinare și zece zile pentru contestare), circumstanță care, în caz că cererea salariatului va fi respinsă de către comisie, iar ulterior instanța de judecată va da câștig de cauză acestui reclamant, instanța va fi obligată să încaseze în favoarea acestuia, salariul pentru toată perioada de absență de la serviciu din cauze ce nu-i pot fi imputate.

Plenul CSM a mai propus ca termenul de adresare cu cererea respectivă către comisia pentru soluționarea litigiilor individuale de muncă să fie limitat până la o lună de la data când salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său (termen în care salariatul, avocatul acestuia are posibilitate reală să întocmească o astfel de cerere și să obțină actele necesare). Acest termen este suficient, având în vedere și prevederile stabilite în proiect, potrivit cărora, în procesul de pregătire a cererii privind soluționarea litigiului individual de muncă pentru examinare, Președintele comisiei este în drept să solicite și să obțină de la părțile litigiului individual de muncă, precum și de la organele centrale de specialitate ale administraţiei publice, autorităţile administraţiei publice locale, unităţile economice și persoanele fizice relevante informaţiile și documentele necesare pentru soluționarea litigiului individual de muncă.

De asemenea, Consiliul consideră că termenul de zece zile lucrătoare de la data înmânării copiei hotărârii comisiei, pentru contestarea acesteia în instanța de judecată, este un termen prea scurt, urmând a fi majorat până la 20 de zile lucrătoare (în caz de boală, deplasare a reclamantului).

În baza acestor propuneri, CSM a avizat pozitiv proiectul privind modificarea Codului muncii propus de Ministerul Justiției, menționând că la definitivarea acestuia să se ia în considerare obiecțiile şi propunerile expuse.

Precizăm că proiectul Ministerului Justiției de modificare a Codului muncii se află la etapa consultărilor publice.

Mai multe detalii despre acesta puteți citi aici.