Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a avizat pozitiv Regulamentul privind publicitatea măsurilor de ocrotire.

Potrivit Consiliului, documentul, care prevede că instituirea, modificarea și revocarea tutelei și curatelei în privința minorului, a măsurii de ocrotire judiciară în privința persoanei majore sau care a dobândit capacitatea deplină de exercițiu pe altă cale vor fi făcute publice, iar persoanele interesate vor avea dreptul de a obține extrase privind tutela/curatela minorului sau măsura de ocrotire judiciară, este actual și necesar.

CSM notează că un astfel de Regulament va asigura o ameliorare a situației juridice a persoanelor cu dizabilități și a celor considerate sub reglementarea anterioară ca fiind lipsite de capacitate de exercițiu sau având o capacitate de exercițiu restrânsă (minori, persoanele lipsite de discernământ).

De asemenea, în aviz se menționează că Regulamentul va genera facilitarea posibilităților de informare ale altor persoane fizice/juridice cu care poate interacționa minorul/persoana ocrotită (autoritățile publice centrale și locale, instanțele de judecată, notarii, furnizorii de servicii etc.). Astfel, având în vedere beneficiile incontestabile și pentru persoanele cu capacitate deplină de exercițiu, care ar dori să încheie un act juridic cu persoanele ocrotite, aceștia obținând o sursă credibilă de informații, utilă în vederea realizării unei opinii informate cu privire la oportunitatea încheierii actului juridic și a potențialelor riscuri existente.

CSM consideră că Regulamentul privind publicitatea măsurilor de ocrotire va avea un impact pozitiv pentru societate, în contextul în care Codul civil, în art. 33 și ale art. 335 și 336, stabilește sancțiuni drastice pentru încălcarea prevederilor referitoare la ocrotirea persoanelor respective și care pot avea un impact patrimonial nefavorabil asupra situației cocontractantului cu capacitate deplină de exercițiu.

Amintim că, Regulamentul cu privire la publicitatea măsurilor de ocrotire a fost elaborat de Ministerul Justiției și a fost remis pre coordonare.

Documentul detaliat poate fi consultat aici.