Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a fost sesizat despre incompatibilitatea lui Dorel Musteață de a ocupa funcția de membru al Consiliului Institului Național al Justiției (INJ) și cea de membru al CSM. Sesizarea a fost depusă de Ghenadie Pavliuc, membru al Consiliului Institutului Național al Justiției și vicepreședinte al Judecătoriei Chișinău, sediul Ciocana.

Dorel Musteață a fost desemnat membru al Consiliului INJ pentru un mandat de patru în anul 2019, printr-o decizie a Consiliului Superior al Magistraturii. Pavliuc afirmă, însă, că în concursul anunțat de INJ se menționa că membrul Consiliului trebuie să fie din rândul judecătorilor instanțelor judecătorești de diferite instanțe. Astfel, deși Dorel Musteață este judecător și își menține acest statut, Ghenadie Pavliuc spune că acesta nu este în drept să candideze și să fie desemnat în funcția de membru al Consiliului INJ. Mai exact, art. 241 din Legea cu privire la statutul judecătorului spune că:

(2) Judecătorul poate fi detaşat din funcţie, cu consimţământul său, prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, în scopul îndeplinirii unei funcţii în cadrul secretariatului Consiliului Superior al Magistraturii sau al Institutului Naţional al Justiţiei, pe un termen de până la 18 luni, care poate fi prelungit cu cel mult 18 luni. Pentru asigurarea activităţii Consiliului Superior al Magistraturii, judecătorii aleşi în calitate de membri ai consiliului se detaşează din funcţie pentru toată perioada mandatului.

(6) La expirarea termenului pentru care judecătorul a fost detaşat din funcţie prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, acestuia i se acordă funcţia anterioară de judecător pe care a deţinut-o până la detaşare sau, cu consimţământul său, i se acordă o altă funcţie de judecător echivalentă.

Totodată, în sesizare este invocat faptul că un membru al CSM nu poate fi desemnat membru al Consiliului INJ deoarece se află în conflict de interese și încalcă regimul juridic al incompatibilităților și interdicțiilor.

Sesizarea completă poate fi accesată aici.