Consiliul Superior al Magistraturii a lansat un nou concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor. Decizia a fost luată după ce niciun candidat nu a acumulat voturi suficiente pentru a fi promovat.

Astfel, judecătorii au la dispoziție 20 zile din momentul hotărâri pentru depunerea cererilor prin care solicită ocuparea funcției de membru al Consiliului INJ. Documentul a fost publicat în data de 5 martie. În concursul organizat anterior s-au înscris Ghenadie Eremciuc, magistrat la Judecătoria Bălți, sediul central și Victor Sandu, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana. În timpul ședinței CSM, Victor Sandu și-a retras cererea depusă.

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri. Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.