Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea a două funcții de inspector-judecător în cadrul Inspecţiei judiciare. Anunțul a fost publicat în Monitorul Oficial.

Doritorii de a se înscrie în competiție trebuie să depună, până în data de 18 iulie, o cerere de participare la concurs și următoarele documente:

  • copia de pe buletinul de identitate;
  • curriculum vitae;
  • fişa personală, conform modelului plasat pe pagina web a CSM, la rubrica ”Informaţii” – ”Modele de acte”;
  • certificatul medical (formular eliberat de Secretariatul Consiliului Superior al Magistraturii);
  • copia de pe diploma de licenţă;
  • cazierul judiciar;
  • copia de pe carnetul de muncă (pentru perioada de până la 28 decembrie 2018), precum și adeverințe semnate de conducătorii și contabilii-șefi ai instituțiilor, organizațiilor sau întreprinderilor respective, autentificate prin ștampilă, în care trebuie să se facă în mod obligatoriu referință la documentul care confirmă vechimea în muncă;
  • declaraţia de avere și interese personale;
  • referinţă de la ultimul loc de lucru;
  • o fotografie color 40x50 mm.

În funcția de inspector-judecător poate fi numită persoana care deține diploma de licențiat în drept sau echivalentul acesteia, cu o vechime în specialitatea juridică de cel puţin șapte ani şi o reputație ireproșabilă, în condițiile stabilite la art.6 alin.(4) din Legea nr.544-XIII din 20 iulie 1995 cu privire la statutul judecătorului, şi care nu a exercitat funcția de judecător pe parcursul ultimilor trei ani. Este declarat ales candidatul care a acumulat mai mult de jumătate din voturile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii.