Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat concurs pentru suplinirea funcției vacante de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției din rândul judecătorilor. În acest sens, Consiliul face apel public către judecătorii din instanţele de diferite niveluri să manifeste interes și să candideze la funcția de membru al Consiliului Institutului Național al Justiției.

Anunțul a fost publicat astăzi pe pagina web a Consiliului, iar candidaţii pot depune cererile de participare în termen de 20 de zile din momentul publicării anunţului. 

La mijlocul lunii noiembrie, CSM a selectat trei magistrați în componența Consiliul Institutului Național al Justiției, pentru un mandat de patru ani. Este vorba de judecătorii:

  • Oxana Robu -  judecător, Curtea de Apel Chișinău;
  • Victor Burduh - judecător, Curtea Supremă de Justiție;
  • Ghenadie Pavliuc - vicepreședinte, Judecătoria Chișinău. 

Potrivit Legii cu privire la Institutul Național de Justiție, Consiliul este structura supremă de conducere al Institutului. Acesta este alcătuit din 13 membri, din care:

  • 7 membri desemnaţi de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor instanţelor judecătoreşti de diferite niveluri;
  • 4 membri desemnaţi de Consiliul Superior al Procurorilor din rândul procurorilor de diferite niveluri;
  • un membru desemnat de Ministerul Justiţiei;
  • un membru, profesor titular de drept, desemnat de Consiliul Rectorilor din Republica Moldova.

Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului, criteriile de selectare a candidaţilor se stabilesc prin regulament aprobat prin ordinul ministrului Justiţiei.

Mandatul membrilor Consiliului este de o durată de patru ani şi poate fi reînnoit doar o singură dată. Calitatea de membru al Consiliului încetează la expirarea mandatului, la cerere sau în caz de deces. Membrul Consiliului poate fi revocat de către autoritatea care l-a desemnat în cazul existenţei circumstanţelor care exclud posibilitatea executării mandatului, precum şi la cererea Consiliului, adoptată cu votul a două treimi din numărul membrilor, în cazul neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a atribuţiilor.

Membrii Consiliului beneficiază, pentru fiecare şedinţă la care participă, de o indemnizaţie echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu pe economie realizat în anul precedent celui de gestiune drept unitate de referință.