Salariul de bază al grefierilor va depăși, din 1 decembrie, 5.200 de lei. Prevederea se regăsește în proiectul sistemului unitar de salarizare în sectorul bugetar, aprobat în prima lectură de Parlament. 

Astfel, grefierii din cadrul judecătoriilor de prim-nivel vor avea salariul de funcție egal cu 5.265 de lei. Totodată, cu 450 de lei mai mult vor avea grefierii care își desfășoară activitatea în cadrul instanțelor de apel. Conform proiectului, grefierii din cadrul Curții Constituționale și Curții Supreme de justiție vor avea un salariu de bază egal cu 6.345 de lei. Valoarea de referință pentru calcularea salariului grefierilor este de 1.500 lei. 

În avizul dat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la proiectul de lege se menționează că, în prezent, grefierii din judecătorii sunt remunerați cu 2.000 - 3.000 de lei. Totuși, membrii CSM sunt nemulțumiți de noul salariu stabilit, asta pentru că nu s-a ținut cont de volumul considerabil de muncă și complexitatea responsabilităților puse în seama grefierilor, spun aceștia. 

CSM mai afirmă că este absolut inadmisibilă și neechitabilă salarizarea grefierilor, care dețin statutul de funcționari publici și dispun de studii superioare, la un nivel cu personalul de specialitate, de deservire tehnică, auxiliar și muncitoresc care îndeplinesc atribuții mult mai restrânse și dețin studii medii. În acest sens, este necesar de stabilit un nivel de salarizare majorat al funcției de grefier din cadrul judecătoriilor or, aceștia exercită un volum foarte mare de lucru cu o complexitate și o responsabilitate sporită. 

În document se mai reiterează că în instanțele de judecată din țară se atestă o plecare masivă a grefierilor, din cauza salarizării proaste. Această situație generează blocarea activității judecătoriilor, în care activează peste 400 de magistrați, iar posturi vacante de grefier sunt în jur de 180 unități.

Amintim că, anterior Consiliul Superior al Magistraturii a solicitat de mai multe ori majorarea salariilor angajaților judecătoriilor. În acest sens există și o decizie a Curții Constituționale care prevede că salariul funcționarilor din instanțe trebuie să fie calculate la fel ca și pentru salariații din cadrul autorităților publice centrale.