Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) consideră că ofițerii de investigații ai Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) nu au dreptul să examineze plângerile împotriva unor acțiuni ale judecătorilor. În opinia CSM, asemenea acțiuni pot fi apreciate ca imixtiune în înfăptuirea justiției şi tentativă de încălcare independenței judecătorilor, deoarece țin de competența Inspecției judiciare.

De asemenea, potrivit CSM se consideră inadecvate acţiunile judecătorilor de a executa cerinţele unui ofiţer de investigaţii CNA, cu remiterea în adresa lui a explicaţiilor şi informaţiei solicitate, fără a informa Consiliul Superior al Magistraturii. Astfel de acțiuni ar fi contare legislației ce determină statutul de judecător/conducător al instanţei de judecată, în detrimentul autorităţii şi independenţei judecătorului.

Opiniile au fost exprimate într-o decizie a CSM cu privire la Nota informativă a Inspecției judiciare, referitor la o sesizare a Centrului Național Anticorupție (CNA).

CNA a solicitat în sesizare inițierea procedurii disciplinare în privința a doi judecători de la Judecătoria Chișinău (sediul Centru), după examinarea plângerii unui cetățean.

În sesizarea CNA s-a menționat despre examinarea unei cauze contravenționale de către unul dintre judecătorii în privința cărora s-a solicitat intentarea procedurii disciplinare, menționându-se că acesta a admis participarea asistentei în calitate de interpret, în lipsa autorizației.

Despre celălalt judecător s-a menționat că a examinat cererea de recuzare în privința primului, în termen mai mare de o zi, contrar prevederilor Codului procedură penală.

Cetățeanul care a sesizat CNA a depus plângeri similare la CSM și Procuratura Generală, care au fost remise la CSM. Acestea au fost înregistrate ca sesizări şi examinate de Inspecţia judiciară, fiind respinse cu explicarea dreptului de a fi contestate în Completul de examinare a contestațiilor al Colegiului Disciplinar.

Inspecția a respins și sesizarea CNA. Totuși, Inspecția a menționat că examinarea plângerii de către un ofițer CNA a fost efectuată cu încălcarea prevederilor Legii cu privire la statutul judecătorului, Legii cu privire la Consiliul Superior al Magistraturii, Legii cu privire la petiţionare, ş.a., deoarece în partea informaţiilor şi faptelor expuse de petiționar cu privire la procedurile de examinare, asigurarea cu translator, examinarea cererii de recuzare, acestea urmau a fi examinate şi verificate, fie de Inspecția Judiciară, organ specializat în cadrul CSM, în sensul existenței sau inexistenței temeiurilor de abateri disciplinare, fie în ordinea de o eventuală contestare a actelor judecătorești, fără a se realiza, în acest sens careva verificări de către ofițerul nominalizat al CNA.

Potrivit inspecției, ofiţerul de investgaţii al CNA, contrar Legii cu privire la statutul judecătorului şi Legii cu privire la răspunderea disciplinară a judecătorilor, suspectând încălcări de procedură în activitatea judecătorului, a solicitat informaţii şi explicaţii referitore la examinarea cauzei contravenționale aflate în procedura judecătorului. Acelaşi ofiţer de investigaţii a citat la sediul CNA în calitate de martor asistentul judiciar, de două ori, care a dat explicaţii despre examinarea cauzei contravenţionale, în procesul căreia aceasta a exercitat funcția de translator. Tot acelaşi ofiţer de investigaţii al CNA, în legătură cu aşa-zisa necesitate de serviciu, a solicitat preşedintelui Judecătoriei Chişinău de a prezenta informaţii privind activitatea interpreţilor autorizaţi în sediul Centru, a solicitat fişele de post, ordinul de angajare a asistentului judiciar.

Preşedintele Judecătoriei Chişinău şi judecătorul vizat au prezentat informațiile solicitate şi explicațiile depuse ofițerului de investigație al CNA. Astfel, Inspecția consideră că ofițerul de investigații al CNA a acţionat contrar Legii cu privire la statutul judecătorului, iar acțiunile lui ar putea fi apreciate ca imixtiune la înfăptuirea justiției şi o tentativă de încălcare independenței judecătorilor.

Totodată, Inspecția consideră inadecvate acţiunile judecătorului vizat şi ale preşedintelui Judecătoriei Chişinău care nu au acţionat conform actelor normative ce determină statutul lor de judecător şi conducător al instanţei de judecată în detrimentul autorităţii şi independenţei judecătorului, au executat cerinţele ofiţerului de investigaţii CNA cu remiterea în adresa lui a explicaţiilor şi informaţiei solicitate, fără a informa CSM.