Consiliul Superior al Magistraturii și-a aprobat, în ședința din 26 februarie, Planul de acțiuni pentru anul 2019, inclusiv pentru organele specializate.

Planul aprobat stabilește acțiunile ce urmează a fi realizate de conducerea CSM, Secretariatul CSM și organele sale specializate, fiind prevăzuți și indicatorii de produs și termenele de realizare.

Acțiunile prevăzute sunt structurate în obiective, după cum urmează:

  • Asigurarea respectării transparenței și eficienței în procesul decizional;
  • Consolidarea sistemului judecătoresc;
  • Promovarea integrității în cadrul CSM și a instanțelor judecătorești;
  • Consolidarea asistenței acordate CSM la realizarea competențelor legale;
  • Coordonarea utilizării mijloacelor financiare conform destinației în baza bugetului aprobat pentru CSM;
  • Monitorizarea procesului de accedere în funcția de judecător și cariera judecătorilor;
  • Asigurarea asistenței în activitatea organelor specializate din cadrul CSM;
  • Asigurarea procesului de monitorizare a managementului resurselor financiare și a resurselor umane în instanțele judecătorești și generalizarea rapoartelor statistice;
  • Implementarea sistemului de control intern managerial.

Acțiunile stabilite sunt formulate general și vizează mai mult activitatea organizatorică, fiind prevăzut numărul de ședințe organizate de CSM și organele specializate, elaborarea rapoartelor, efectuarea controalelor sau analiza/elaborarea cadrului legal.

Mai multe detalii din Planul de acțiuni sunt disponibile aici.