Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) susține modificările legislative potrivit cărora judecătorii instanțelor de toate nivelele vor fi numiți inițial în funcție de președintele țării. Avizul dat la inițiativa Ministerului Justiției a fost publicat, recent, pe pagina web a Consiliului.

Astfel, CSM spune că modificările propuse la art. 116 alin. 2-5 din Constituție corespund conceptului propus și promovat anterior. Totuși, Plenul Consiliului consideră necesar de completat alin. (5) cu specificarea că dreptul de a stabili instanța de judecată în care va activa judecătorul și tot ce ține de cariera de mai departe a acestuia, urmează a fi atribuit, în exclusivitate, în competența Consiliului Superior al Magistraturii, ca organ de autoadministrare judecătorească.

Potrivit avizului, pentru a diminua la minimum implicarea puterilor de stat în activitatea justiției, CSM consideră necesar de a atribui în competența președintelui doar dreptul de a numi judecătorii (inițial), fără desemnarea instanței de judecată, și respectiv de ai elibera din funcția deținută. Cariera de mai departe a judecătorului, urmează a fi efectuată doar în baza Hotărârilor Plenului CSM, care se vor publica în Monitorul Oficial, fără implicarea altor autorități de stat.

Prin urmare, CSM, în dependență de necesități, va putea asigura transferul judecătorilor în alte instanțe de judecată, fără ca aceste hotărâri să fie dublate prin decretul președintelui, fiind asigurat principiul separării puterii de stat. La fel, se vor exclude tergiversările nejustificate, consideră autoritatea.

În prezent, candidații la funcția de judecători sunt selectați inițial de către Consiliul Superior al Magistraturii. Lista acestora este propusă președintelui țării pentru numire în funcție.

Avizul complet poate fi consultat aici.