Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) propune de a stabili prin lege bugetul instanțelor de judecată, în mărime de nu mai puțin de 1% din bugetul de stat, în scopul asigurării independenței sistemului judecătoresc.

Instituția a propus ca această acțiune să fie inclusă în Strategia de dezvoltare a sectorului justiției pentru anii 2019-2020, notând că aceste modificări sunt imperios necesare în spiritul promovării principiului independenței justiției, garantat de Constituție, care statuează că în Republica Moldova puterea legislativă, executivă şi judecătorească sunt separate şi colaborează în exercitarea prerogativelor ce le revin.

Potrivit CSM, asigurarea cu resurse materiale este esenţială pentru buna funcţionare atât a Consiliului, în calitate de garant al independenţei justiţiei, cât și a instanțelor judecătorești. Instituția mai notează în susținerea acestei propuneri că locul justiţiei în echilibrul puterilor ca autoritate a statului de drept nu poate fi garantat decât dacă se asigură şi independenţa financiară a acesteia.

Consiliul susține că bugetul instanțelor judecătorești trebuie elaborat în funcţie de o serie de factori obiectivi (volum de activitate, schemele de personal, etc.) pe de o parte, iar pe de altă parte, la un nivel corespunzător, care să permită îndeplinirea rolului social şi a atribuţiilor prevăzute de lege pentru sistemul judiciar.

În prezent, legea privind organizarea judecătorească prevede că mijloacele financiare necesare bunei funcţionări a instanţelor judecătoreşti sunt aprobate de Parlament, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, şi sunt incluse la bugetul de stat. Aceste mijloace nu pot fi micşorate fără acordul Consiliului Superior al Magistraturii şi se alocă în mod regulat.

Potrivit bugetului consolidat al instanțelor judecătorești pentru anul 2019, aprobat de CSM, suma integrală alocată instanțelor a fost de 398392,1 mii lei, ceea ce constituie circa 8,3% din bugetul de stat aprobat pentru 2019.