Consiliului Superior al Procurorilor (CSP) nu este de acord cu metoda de evaluare propusă în proiectul Legii cu privire la reformarea Curții Supreme de Justiție și organelor Procuraturii. CSP și-a expus opinia asupra proiectului, chiar dacă autoritățile nu au solicitat acest lucru. Într-un comunicat de presă se menționează că ”în ultima perioadă au fost lansate în spațiul public o serie de afirmații la subiectul privind reformele în sectorul Justiției, inclusiv la adresa activității Consiliului Superior al Procurorilor, fără să se ia în calcul că mediatizarea unor informații neverificate și lipsite de consistență factologică este în măsură să aducă un grav prejudiciu cetățenilor, care riscă să li se inducă o percepție greșită asupra modului în care funcționează autoritățile statului”.

CSP mai spune că este incorectă și nu corespunde realității afirmația potrivit căreia s-ar opune reformelor.

”Dorința și obiectivul nostru este ca toate măsurile luate în contextul reformelor să se alinieze legii, să respecte standardele de drept consacrate în domeniile de referință și să consolideze independența sistemului judiciar, parte a căruia este și Procuratura, în caz contrar, orice reformă, cât de bine intenționată nu ar fi, își va pierde eficiența sau, și mai grav, va face un deserviciu societății”.

Consiliul mai menționează că ”procedura de evaluare a judecătorilor și a procurorilor este domeniul care suscită cel mai mult interesul public, deoarece prezentul proiect promovează un gen de verificare diferit de standardele clasice și care se asimilează unor proceduri cu caracter de excepție, ce sunt cunoscute la nivel internațional ca ”vetting”. Totodată, este important să constatăm că evaluarea judecătorilor și, respectiv, a procurorilor, este una dintre componentele statutului acestor profesii și, pe cale de consecință, reprezintă garanția independenței lor, care este menită să asigure o justiție de calitate în beneficiul cetățenilor”.

Reprezentanții CSP mai menționează că și structurile internaționale, în recomandările lor, manifestă un grad sporit de rezervă față de procedurile de ”vetting”, care sunt văzute ca măsuri de excepție, pasibile de a fi puse în aplicare doar cu condiția reglementării garanțiilor ferme împotriva arbitrariului.

Din acest motiv, la elaborarea opiniei asupra Proiectului, Consiliul Superior al Procurorilor s-a bazat inclusiv pe recomandările de specialitate ale Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni.

Opinia completă a Consiliului Superior al Procurorilor poate fi accesată  aici.