Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat decizia de radiere de pe rol în cauzele Bayraktar v. Republica Moldova și Ayri v. Republica.

Invocând încălcarea Articolelor 5 § 1 și 8 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, reclamanții s-au plâns în fața Curții de faptul că au fost în mod ilegal privați de libertate și de încălcarea dreptului lor la respectarea vieții private și de familie.

Guvernul și reclamanții au încheiat un acord de reglementare amiabilă a cauzei, acceptat de către Curte, acesta fiind bazat pe respectarea drepturilor omului garantate prin Convenție și Protocoalele sale. Astfel, Curtea nu a considerat că ar fi justificată continuarea examinării acestor cereri și a decis radierea cauzelor de pe rol în conformitate cu Articolul 39 din Convenție.

Potrivit Asociaţiei Obştești ”Juriştii pentru Drepturile Omului”, reclamanţii îşi retrag pretenţiile, în schimbul plăţii a câte 25.000 euro cu titlu de prejudicii.

Anterior, Curtea s-a pronunțat în cazul altor cinci profesori.