De la începutul acestei luni autoritatea vamală aplică procedura de validare a declarațiilor vamale pe culoarul albastru de control vamal.

Culoarul albastru de vămuire reprezintă culoarul de control vamal care permite acordarea liberului de vamă fără efectuarea verificărilor documentare și fizice, cu direcționare spre linia a doua de control vamal. Prin urmare, declarațiile selectate pe culoarul albastru sunt validate automat, acestea fiind supuse unor verificări ulterioare.

Selectarea declarațiilor vamale pe culoarul albastru permite agenților economici să dispună de marfă imediat, fapt ce le conferă o serie de avantaje, precum excluderea cheltuielilor de staționare, reducerea timpului de vămuire, riscurile de depășire a termenelor de livrare a mărfurilor fiind, astfel, diminuate. Totodată, acest mecanism contribuie la accelerarea circuitului internațional în scopul facilitării comerțului transfrontalier, dar și la redirecționarea capacităților instituționale spre a doua linie de control.

Din punct de vedere tehnic, dacă până acum sistemul informațional distribuia declarațiile vamale, în baza analizei de risc, pe trei culoare de vămuire (verde - fără control, galben - control documentar și roșu – control documentar și fizic al mărfurilor), acum se pune în aplicare și culoarul albastru, ale cărui principii sunt similare cu cele ale culoarului verde (liber de vamă), aplicându-se, suplimentar, controlul ulterior prin reverificarea declarațiilor vamale.

Este important de menționat că această procedură simplificată se aplică tranzacțiilor economice care nu sunt asociate unor riscuri fiscale majore și nu necesită efectuarea controlului fizic al mărfurilor.