Judecătorii se plâng că au un volum excesiv de muncă, iar acest fapt le afectează independența și integritatea, dar și viața pe care o au. Concluzia a fost publicată în cadrul unei analize publicate recent. Printre autorii documentului sunt și trei judecători.

Pentru a reduce volumul de lucru, magistrații prin câteva măsuri. Mai exact:

  • creșterea graduală a numărului de judecători pentru a asigura un volum de lucru acceptabil, bazat pe zile dedicate ședințelor, dar și de cercetare și fundamentare a hotărârilor. Această creștere poate asigura, cel puțin pentru prima perioadă, reducerea sarcinii anuale a judecătorilor de la media de 765 de cauze per judecător de instanță de fond la 450-500. În termeni practici, această creștere a numărului de judecători ar asigura 10 judecători per 100 mii locuitori în loc de 6 judecători per 100 mii locuitori. Prin comparație, în Lituania, Letonia, Luxemburg, Germania, Polonia, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, Croația, România, Macedonia, Serbia, Slovenia, Muntenegru, Grecia și Bulgaria sunt mai mulți de 20 de judecători la 100 mii locuitori;
  • sporirea atractivității pozițiilor de grefier și asistent al judecătorului prin revizuirea și creșterea cel puțin dublă a salariilor pentru aceste funcții;
  • revizuirea mecanismului actual de evaluare a efortului judecătorilor în baza grilei de evaluare a volumului de lucru elaborată de CSM;
  • reglementarea juridică și promovarea soluțiilor alternative de mediere obligatorie extrajudiciară pe anumite cauze, inclusiv cele de valoare mică;
  • crearea pozițiilor de psiholog în carul instanțelor judecătorești pentru a putea asista judecătorii dar și personalul de suport (grefieri, asistenți) care se confruntă cu fenomenul de extenuare la locul de muncă;
  • revizuirea mecanismului de acces la justiție pentru justițiabili, inclusiv cu stabilirea unor taxe de stat descurajatoare pentru înaintarea unor litigii repetate, ajustarea taxelor de stat pentru proceduri care pot fi efectuate și pe cale extrajudiciară dacă nu există litigiu (ex. desfacerea căsătoriei).

Potrivit analizei, 40,83 la sută dintre judecători din Republica Moldova emit actele judecătorești în stare de depresie provocată în mare parte de suprasolicitare profesională. Datele prezentate sunt, însă, conform unui studiu medical realizat cu 12 ani în urmă, în 2009.

Analiza completă poate fi accesată aici.