Un candidat la examenul de calificare în profesia de avocat a acționat în judecată Comisia de licenţiere a profesiei de avocat, după ce nu a fost admis la proba orală a examenului pe motiv că lucrarea sa este de necitit. Pe lângă contestarea mai multor decizii ale instituțiilor din cadrul UAM, reclamantul a solicitat și prejudicii morale de 1 leu.

Candidatul a considerat că este neîntemeiată poziţia Comisiei de licenţiere a Uniunii Avocaţilor precum că lucrarea sa este de necitit, deoarece Comisia nu ar fi prezentat probe ce ar demonstra că cel puţin şase membri ai Comisiei nu au putut citi lucrarea. Potrivit reclamntului, dacă nu au putut citi lucrarea, membrii comisiei au fost în imposibilitate factologică de a evalua, aplicându-i calificatul ”admis” ori ”respins”.

Reclamantul a invocate un viciu fundamental care afectează procedura de organizare a examenului de calificare la proba scrisă de mână pe hârtie, menționând că acesta putea fi evitat prin înfăţişarea sa şi a Comisiei de licenţiere în şedinţa Consiliului Uniunii Avocaţilor, pentru ca fiecare membru al Comisiei, care a verificat lucrarea şi a aplicat calificativul pe aceasta, să citească cu glas mediu, în prezenţa lui toată lucrarea scrisă, precum şi el personal să o citească în glas mediu.

Tânărul a mai precizat că nu a fost invitat la şedinţa Consiliului Uniunii Avocaţilor, și că niciun membru nu a combătut faptul că nu a putut citi, desluşi, descifra lucrarea scrisă sa.

În instanță reclamantul a solicitat:

  • constatarea încălcării procedurii de examinare a lucrării scrise;
  • constatarea încălcării drepturilor la tratament egal, la accesul liber la justiţie, libertatea de exprimare şi în special la interzicerea discriminării;
  • anularea hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor privind repingerea candidaturii sale la examenul de calificare în profesia de avocat;
  • anularea hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor privind respingerea ca inadmisibilă a contestaţiei;
  • anularea hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor privind respingerea ca neîntemeiată a cererii prealabile;
  • anularea hotărârii Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor privind lăsarea fără examinare a cererii prealabile;
  • obligarea Comisiei de licenţiere a profesiei de avocat a Uniunii Avocaţilor să restabilească în drepturi candidatul la examenul de calificare în profesia de avocat, prin promovarea lui şi admiterea la a doua etapă a examenului de calificare în profesia de avocat;
  • încasarea din contul Comisiei de licenţiere a Uniunii Avocaţilor din RM în beneficiul lui a sumei de un leu, cu titlu de prejudiciu moral.

Deși cauza intentată la solicitarea reclamantului a trecut prin instanțele de la toate cele trei nivele, niciuna dintre solicitările sale nu au fost admise. Magistrații i-au respins acțiunea ca nefondată.