Primirea de către comercianți a plății cu eliberarea certificatelor cadou (vouchere), utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor, serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii. Potrivit Fisc, acest fapt reiese din prevederile art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal.

Totodată, conform art. 95, alin.(1), lit.a) din Codul fiscal, obiect impozabil cu TVA îl constituie livrarea mărfurilor, serviciilor de către subiecţii impozabili, reprezentând rezultatul activităţii lor de întreprinzător în Republica Moldova. 

Potrivit Serviciului Fiscal, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans). 

Iar conform art.108 alin.(5) din Codul fiscal, dacă factura fiscală este eliberată sau plata este primită până la momentul efectuării livrării, data livrării se consideră data eliberării facturii fiscale sau data primirii plăţii, în dependenţă de ce are loc mai înainte. 

Astfel, pentru situațiile în care plata este primită până la momentul efectuării livrării, obligația privind TVA apare la data primirii plăţii în avans, cu ajustarea acesteia, după caz, la momentul efectuării livrării