Accizele vamale la importul autoturismelor în Republica Moldova se percep în funcție de tipul motorului, de capacitatea cilindrică a acestuia și anul de fabricaţie al mașinii.

Valoarea acestora este determinată și de gradarea autovehiculelor, care în prezent include șapte categorii: 0-2 ani, 3-4 ani, 5-6 ani, 7 ani, 8 ani, 9 ani şi 10 ani.

Cuantumul accizei se calculează reieșind din cota aferentă termenului de exploatare a mijlocului de transport de 10 ani.

Dacă anterior, cotele accizelor se stabileau în euro, acum acestea sunt prevăzute de Codul fiscal în lei.

Astfel, în prezent, Codul fiscal prevede următoarele cote pentru mijloacele de transport (valoare prevăzută se referă la 1 cm3). Pentru autoturismele cu motor hibrid, cota prevăzută se micşorează cu 50%.

Vehicule cu motor cu piston alternativ cu aprindere prin scânteie (motor cu benzină):

Astfel, de exemplu, pentru un automobil fabricat în 2018, cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cmși până la 2000 cm3, persoana va achita aproximativ 28.368 lei.

Vehicule cu motor cu piston, cu aprindere prin compresie (diesel sau semidiesel):

Pentru un automobil cu motor diesel fabricat în 2018, cu capacitatea cilindrică de peste 1500 cmși până la 2500 cm3, persoana va achita aproximativ 46.741 lei.

Pentru autoturismele de epocă și cele de lux se percep cote fixe:

Pentru autoturismele de lux, accizele se calculează ca sumă a accizei determinate conform cotei accizei stabilite în funcție de termenul de exploatare și capacitatea cilindrică și a accizei în mărime de 2% din valoarea în vamă a autoturismului importat. Prin autoturism de lux se înțelege autoturismul a cărui valoare în vamă constituie 1,5 milioane de lei și mai mult.

Codul fiscal prevede că se scutesc de accize mijloacele de transport, indiferent de termenul lor de exploatare:

  • importate şi livrate pentru transportarea persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor (cu capacitatea cilindrică a motorului de pînă la 2500 cm3 inclusiv);
  • importate şi livrate cu titlu gratuit (donaţie), destinate pentru: scopuri medicale, stingerea incendiilor, curățarea străzilor, împrăştiat materiale, colectarea deșeurilor.

Pot beneficia de facilitatea fiscală respectivă atât persoanele care intră în posesia autovehiculului, cu condiţia utilizării mijloacelor de transport menționate exclusiv în conformitate cu destinația lor finală, cât şi persoanele terţe care au importat aceste mijloace de transport către beneficiari.

Totuși, beneficiarii şi persoanele terţe nu pot comercializa, transmite în arendă, locaţiune, uzufruct, leasing operațional sau financiar mijloacele de transport menționate. În cazul în care aceste prevederi nu se respectă, sumele TVA, accizele, taxa vamală şi taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează şi se achită de către beneficiar sau de către persoana terţă, în funcție de cine a plasat aceste mijloace de transport sub regimul vamal de import, de valoarea în vamă a mijloacelor de transport şi/sau de capacitatea cilindrică a motorului la data importului, iar în cazul mijloacelor de transport prohibite, se aplică cota accizului stabilită pentru vârsta maximă admisibilă.

După expirarea termenului de cinci ani de la data beneficierii de scutirea respectivă, beneficiarilor, din rândul persoanelor cu dizabilităţi ale aparatului locomotor, li se permite comercializarea mijloacelor de transport.

În prezent, mai multe portaluri oferă cetățenilor posibilitatea calculării automate a accizelor în funcție de tipul motorului, capacitatea cilindrică și anul de fabricare al autoturismului.