Prima de asigurare aferentă asigurării obligatorii de răspundere civilă auto internă se stabileşte şi se actualizează cel puţin o dată pe an de către Comisia Naţională a Pieţei Financiare (CNPF) după "Metodologia de calcul a primei de asigurare de bază şi a coeficienţilor de rectificare”. Conform acestei metodologii, prima de asigurare se calculează în funcţie de prima de asigurare de bază, la care se aplică coeficienţii de rectificare stabiliţi şi sistemul bonus-malus.

Pentru calculul preţului poliţei RCA pentru un anumit client, asigurătorul va aplica la prima de bază coeficienţii de rectificare stabiliţi de CNPF în funcție de următorii factori:

  • statutul juridic al asiguratului – persoană fizică sau persoană juridică;
  • teritoriul utilizării autovehiculului – zonă rurală sau urbană;
  • locul înmatriculării autovehiculului;
  • tipul contractului în dependență de numărul persoanelor admise la conducere – limitat sau nelimitat;
  • caracteristicile tehnice ale autovehiculului – tipul autovehiculului, capacitatea cilindrică, numărul locurilor;
  • vârsta asiguratului și stagiul în conducere al acestuia, inclusiv vârsta și stagiul în conducere al persoanelor admise la conducere;
  • perioada de asigurare, la care se adaugă alţi doi coeficienţi, stabiliţi prin hotărârea autorităţii de supraveghere: cuantumul cheltuielilor efective ale asigurătorului şi cuantumul marjei de profit incluse în factorul de încărcare a primei de asigurare de bază.

Ce este Bonus-Malus?

Sistemul Bonus-Malus reprezintă un sistem ce stabileşte un set de reduceri şi majorări a primei de asigurare obligatorie de răspundere civilă auto internă în funcţie de istoricul daunelor asiguratului, inclusiv şi a persoanelor indicate în contractul de asigurare ca fiind admise să utilizeze autovehiculul, în anul anterior.

Şoferii vor fi penalizaţi atunci când produc un accident prin plata unei prime RCA mai mari la reînnoire, în timp ce şoferii fără niciun incident vor fi răsplătiţi cu reduceri. Penalizarea maximă duce la dublarea preţului stabilit în grila asigurătorului, în timp ce reducerea maximă este de 50% din tarif.

Principiul de funcţionare a Sistemului bonus-malus este următorul: iniţial, persoana (după IDNP) este verificată în baza de date a contractelor. Dacă în ultimele 12 luni persoana a fost regăsită în vreun contract de asigurare, atât în calitate de asigurat, cât şi în cazul în care este indicată ca fiind admisă la conducere, din acel contract se extrage clasa bonus-malus care i-a fost atribuită, considerându-se clasă iniţială. Ulterior, persoana este verificată în baza de date a dosarelor de daune. Dacă în ultimele 12 luni nu este regăsită ca fiind implicată în careva accidente rutiere pentru care au fost achitate despăgubiri de asigurare, persoanei îi va fi atribuită următoarea clasă net superioară faţă de cea iniţială, iar la calcularea primei de asigurare aceasta va beneficia de o reducere de 5%, reducerea urmând să ajungă până la 50% în 10 ani, dacă asiguratul nu a produs nici un accident în tot acest timp.

În situaţia în care pe parcursul ultimului contract de asigurare a avut loc vreun accident, majorarea primei se aplică după cum urmează: pentru un accident, prima va creşte cu 10%, pentru două accidente cu 20% şi se poate chiar dubla în cazul în care asiguratul a produs 4 sau mai multe accidente, pe parcursul anului precedent.

Dacă la încheierea contractului de asigurare se indică mai multe persoane admise să utilizeze autovehiculul pentru care se încheie contractul, la calcularea primei de asigurare se aplică coeficientul bonus-malus cel mai mare dintre coeficienţii fiecărei persoane.

De asemenea, persoanele fizice şi cele juridice vor fi asigurate după criterii diferite. Astfel, în cazul persoanelor fizice, coeficientul bonus-malus nu va depinde de numărul de autovehicule deţinute. Acesta urmează a fi stabilit în baza istoricului de asigurare a persoanei şi va fi utilizat pentru toate contractele pe perioada de 12 luni. Pentru persoanele juridice, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul în parte.