Serviciul Fiscal a publicat în baza generalizată a practivii fiscale informații privind modul de eliberare a facturii fiscale atunci când mărfurile sau serviciile sunt livrate folosind certificatele valorice cadou (vouchere cadou).

Instituția notează că orice subiect impozabil care efectuează o livrare impozabilă pe teritoriul ţării este obligat să prezinte cumpărătorului (beneficiarului) factura fiscală pe livrarea în cauză.

Prezentarea facturii fiscale se efectuează la momentul apariţiei obligaţiei fiscale, cu excepţiile prevăzute. 

Potrivit FISC, în temeiul prevederilor art.93 p.3) și 4) din Codul fiscal, primirea de către comerciant a plății cu eliberarea certificatelor cadou, utilizate ulterior în calitate de mijloc de plată la procurarea mărfurilor/serviciilor nu reprezintă livrare de mărfuri/servicii.

Astfel, primirea de către comerciant a plății pentru certificatele cadou, utilizate ulterior în calitate de confirmare a plății (integrală sau parțială), pentru livrarea ulterioară de mărfuri/servicii se califică ca plată efectuată anticipat (în avans).

Conform art.1171 alin.(9) din Codul fiscal, la primirea plăţii înainte de efectuarea livrării, factura fiscală se eliberează, după caz, la primirea plăţii sau la efectuarea livrării doar în situațiile prevăzute de alineatul menționat. 

Respectiv, la primirea plății în avans pentru certificatele cadou eliberate, factura fiscală nu se va elibera, obligația eliberării acesteia, potrivit art.117 alin.(1) din Codul fiscal, apare la data efectuării livrării mărfurilor/serviciilor. 

Totodată, potrivit Fisc, factura fiscală, completată în conformitate cu Instrucţiunea privind completarea formularului tipizat de document primar cu regim special “Factura fiscală”, se va elibera cumpărătorului mărfurilor/serviciilor, în situația prevăzută de art.117 alin.(3) din Codul fiscal, doar la solicitarea cumpărătorului.