Sunt situații când este necesar ca unui copil minor trebuie să-i fie perfectat pașaportul însă fie părinții sunt divorțați, fie unui din părinți este absent. În asemenea condiții, trebuie să cunoașteți că pașaportul se eliberează unui copil cu vârsta de până la 18 ani în temeiul cererii unuia dintre reprezentanții legali -  unul dintre părinți, tutore, curator. Cererea de depune la autoritatea competentă, cu prezența obligatorie a persoanei reprezentate (minorului).

La depunerea cererii pentru eliberarea paşaportului minorului, solicitantul prezintă următoarele documente, după caz:

  • actul de identitate de uz intern valabil al reprezentantului legal;
  • documentele de stare civilă, după caz (certificatul de naştere al minorului, certificatul de schimbare a numelui și/sau prenumelui al minorului sau avizul cu privire la anularea, rectificarea și /sau completarea actului de stare civilă, certificatul de divorț sau de deces al părinților);
  • declaraţia unuia din reprezentanții legali, depusă în scris în faţa persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care să rezulte acordul pentru eliberarea paşaportului persoanei reprezentate, dacă în hotărârea instanţei de judecată nu este stabilit părintele căruia i-a fost încredinţată întreţinerea minorului, precum şi în cazul în care căsătoria a fost desfăcută la organul de stare civilă după 1 iunie 2018;
  • hotărârea instanței de judecată cu privire la divorț definitivă și irevocabilă. 

Prezentarea hotărârii instanței în privința divorțului nu este obligatorie în cazul în care este acordul ambilor părinți privind eliberarea pașaportului minorului, autentificat de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, ori declarat în scris în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente.

La fel, trebuie să fie prezentată și declarația în scris a părintelui căruia i-a fost încredințat minorul prin hotărârea instanței de judecată definitivă și irevocabilă, depusă în fața persoanei responsabile din cadrul autorității competente sau autentificată de notar sau de alte persoane abilitate prin lege cu astfel de funcție, din care rezulte acordul acestui părinte privind eliberarea pașaportului persoanei reprezentate.

În cazul în care minorul a mai avut un pașaport, acesta urmează să fie prezentat. Dacă actul a fost pierdut sau furat, se prezintă o declarație în acest sens. Solicitantul pașaportului pentru copilul minor trebuie să mai prezinte și dovada achitării taxelor și a tarifelor stabilite pentru eliberarea actului de călătorie.