Schimbul de date prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect) se va conforma cerințelor minime de securitate corespunzătoare cerințelor de securitate de tip PaaS, livrate din platforma tehnologică guvernamentală MCloud. Prevederea se conține în proiectul Regulamentului privind modul de conectare la platformă și utilizare a acesteia, propus pentru consultări publice.

Totodată, documentul stabilește că utilizarea de date prin intermediul platformei MConnect va trebui să garanteze protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în ce privește:

  • specificarea şi limitarea scopului;
  • adoptarea de măsuri tehnice şi organizaționale în scopul asigurării unui nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare;
  • pentru fiecare schimb de date care implică date cu caracter personal se vor stabili evenimentele care vor fi jurnalizate.

Accesul la platforma MConnect va fi oferit exclusiv prin canale securizate de acces şi transport de date. De asemenea, participanții la schimbul de date vor fi responsabili de conectarea sistemelor informaționale pe care le dețin la platforma MConnect prin canale securizate de acces şi transport de date în temeiul actelor juridice bilaterale cu furnizorii de servicii de telecomunicații.

Amintim că, instituțiile de stat care dețin sisteme informaționale, precum și persoanele juridice de drept privat care, în numele autorităților și instituțiilor publice, gestionează sau dețin sisteme informaționale de stat, ar putea fi obligate să facă schimb de date automatizat prin intermediul platformei de interoperabilitate (MConnect). Conform proiectului, autoritățile publice vor putea face schimb de date gratuit, în taxa pentru participanții privați va fi stabilită conform Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate contra plată de Instituția publică Agenția de Guvernare Electronică.