În procesul de evaluare a performanțelor și intereselor judecătorilor se va face o analiza complexă a activității profesionale şi a calităților personale ale acestora. Potrivit proiectului de lege publicat de Ministerul Justiției, evaluarea va avea ca scop îmbunătățirea performanțelor profesionale ale magistraților, creșterea eficienței activității instanțelor de judecată şi a încrederii publice în autoritatea judecătorească, menținerea şi consolidarea calității sistemului judecătoresc.

Procedura şi criteriile detaliate de evaluare a performanțelor și intereselor judecătorilor se vor stabili, ulterior, prin regulamentul Consiliului Superior al Magistraturii. Documentul urmează să fie publicat în Monitorul Oficial şi pe pagina web a Consiliului.

Obligatoriu, procedura de evaluare a performanțelor judecătorilor va trebui:

  • să respecte principiul corectitudinii juridice, principiul așteptărilor legitime şi alte principii fundamentale;
  •  să creeze condiții pentru o evaluare obiectivă şi multidimensională a activității profesionale a judecătorilor.

Actele normative privind evaluarea performanțelor și intereselor judecătorilor vor prevedea în mod expres şi detaliat:

  • limitele extinderii procesului de evaluare a performanțelor și intereselor judecătorilor;
  • metodologia, procedura şi durata evaluării performanțelor și intereselor judecătorilor;
  • criteriile de evaluare şi indicatorii de performanță și de identificare a intereselor, a activității judecătorilor;
  • sursele de informare şi mijloacele de colectare a informațiilor necesare evaluării performanțelor și intereselor judecătorilor.  

Menționăm că, potrivit proiectului de lege, magistrații vor putea trece prin evaluare periodică, evaluare extraordinară, evaluare a performanțelor și evaluare a intereselor.

Proiectul complet poate fi accesat aici.