Noul Regulament cu privire la criteriile de selecție, promovare și transferare a judecătorilor, aprobat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) la sfârșitul anului trecut, stabilește noi condiţii și pentru promovarea judecătorilor în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei.

Potrivit documentului, magistrații pot fi promovaţi în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei ținând cont de susținerea evaluării performanțelor, confirmată prin hotărârea Colegiului de evaluare a performanțelor judecătorilor și lipsa sancțiunilor nestinse, confirmată prin certificatul eliberat de Colegiul disciplinar.

Ulterior, candidaţii la funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei urmează a fi apreciaţi conform următoarelor criterii, inclusiv sub aspectul capacităţilor manageriale:

  • calitatea, eficienţa şi integritatea în funcţia de judecător. Acestea se evaluează conform calificativului acordat prin Hotărârea Colegiului de evaluare. Calificativul „excelent” oferă candidaţilor - 60 de puncte, calificativul „ foarte bine” – 55 de puncte, calificativul „bine” – 50 de puncte;
  • abilitățile judecătorului pentru ocuparea funcției solicitate. În cadrul ședinței, Colegiul de selecție va efectua verificarea abilităților candidatului în baza opiniei acestuia prezentate asupra practicii judiciare. Punctajul maxim acordat de Colegiu nu va depăși 5 puncte;
  • activitatea didactică și științifică, gradul științific, cercetările, analizele tematice, participarea la elaborarea proiectelor de acte normative, a comentariilor asupra actelor normative, în calitate de expert sau consultant în grupurile de lucru naționale sau internaționale reflectate în dosarul personal și confirmate prin diplome, carnete de muncă, certificate, manuale, broșuri, articole în reviste se apreciază cu 2 puncte;
  • activitatea (anterioară) în funcții administrative (inclusiv exercitarea interimatului în post administrativ) se va aprecia cu până la 3 puncte;
  • participarea la activităţi ce ţin de administrarea instanţelor (comisii, activităţi decizionale, de concurs, comisii de evaluare a performanţelor colectivului, grup de lucru pentru achiziţii, grupuri de lucru în cadrul instanţei ş.a.) se va aprecia cu până la 5 puncte;
  • elaborarea de către candidat a unui plan sau stabilirea unei strategii de activitate a instanţei pentru următorii 4 ani se va aprecia cu până la 5 puncte.

Judecătorii care solicită promovarea în funcţia de preşedinte sau vicepreşedinte al instanţei pot acumula un punctaj maxim de 80 de puncte.

Selecţia candidaţilor pentru numirea în funcţia de preşedinte sau de vicepreşedinte al instanţei judecătorești se efectuează de Colegiul pentru selecţia şi cariera judecătorilor.

Colegiul pentru selecție va examina doar candidaturile persoanelor care sunt considerate apte din punct de vedere medical, nu sunt vizate în Registrul informației criminalistice și criminologice din Republica Moldova și au prezentat în termen toate actele relevante.