Un bărbat a acționat în judecată ”Poşta Moldovei” după ce nu și-a putut recupera un telefon comandat din magazinul online Aliexpress, pentru care achitase 144 de dolari.

Reclamantul a solicitat în instanță repararea prejudiciului material, dar și un prejudiciu moral de 10 mii de lei.

Bărbatul a invocat că deși expeditorul a confirmat transmiterea produsului, iar verificările pe paginile online arătau că telefonul a ajuns în Moldova, el nu l-a putut ridica de la ”Poșta Moldovei”.

Mai mult, actele poștale arătau că el ar fi recepționat coletul. Din această cauză, bărbatul nu putea recupera banii nici de la expeditor, pe motiv că pe site-ul ”Poșta Moldovei” era notat că destinatarul a primit coletul.

După mai multe adresări la instituție, a fost informat că pachetul a fost pierdut pe teritoriul Republicii Moldova şi că doar expeditorul are dreptul la despăgubire materială, iar destinatarul trimiterii poștale (reclamantul) poate primi despăgubiri numai dacă expeditorul refuză în scris drepturile sale în favoarea destinatarului.

Reclamantul s-a adresat cu nouă plângere și pe Aliexpress, comunicând expeditorului că nu a recepționat trimiterea poștală şi că responsabili de înscrierea eronată referitor la faptul că el a recepționat coletul este Poşta Moldovei. Aliexpress a refuzat însă să soluționeze problema şi să restituie banii, deoarece pe site-ul Poşta Moldovei era menționat faptul că destinatarul coletului a primit produsul comandat pe Aliexpress şi au blocat contul reclamantului.

Bărbatul s-a plans și Agenției pentru Protecția Consumatorilor, dar și aici a fost informat că doar expeditorul are dreptul la restituirea contravalorii trimiterii poștale şi în caz că ultimul cedează acest drept, respectiv şi destinatarul poate cere achitarea despăgubirilor.

De asemenea, acesta s-a adresat Agenția Națională pentru Reglementare în Comunicații Electronice şi Tehnologia Informației a Republicii Moldova şi a solicitat soluționarea litigiului existent şi efectuarea unui control al calității serviciilor prestate de ”Poșta Moldovei”. Agenția l-a informat, de asemenea, că nu întrunește cerințele reglementărilor legale în ceea ce privește dreptul la despăgubire, iar în situația respectivă acest drept îl are expeditorul coletului, care însă nu s-a adresat către furnizorul serviciilor poștale cu o solicitare de despăgubire.

În cele din urmă, bărbatul s-a adresat în instanță, solicitând încasarea din contului instituției a contravalorii telefonului și a prejudiciului moral de 10 mii de lei.

Instanța de fond a respins cererea reclaamntului ca fiind neîntemeiată, iar instanța de apel a respins apelul.

Cauza a ajuns la Curtea Supremă de Justiție care a decis că bărbatul are dreptul a de recupera banii pentru telefonul pierdut, însă a respins solicitarea privind acordarea prejudiciului moral.

În cadrul procesului s-a constatat că angajații poștali ar fi operat modificări în sistemul de urmărire şi localizare a trimiterilor poștale Trake&Trace, prin ștergerea mențiunii ”Trimiterea poștală a fost livrată destinatarului” și înlocuirea acesteia cu mențiunea ”Trimiterea poștală a fost pierdută”. Prin urmare, reclamantul avea dreptul să recupereze banii, deoarece coletul a fost pierdut. În acest sens, legislația stabilește că pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligaţiilor privind prestarea serviciilor furnizorii de servicii poştale poartă răspundere materială faţă de utilizatorii serviciilor poştale. În cazul în care furnizorul de servicii poştale refuză să despăgubească prejudiciul material cauzat utilizatorilor în urma activităţii sale nesatisfăcătoare, recuperarea daunelor se face conform hotărârii instanţei judecătoreşti.

Magistrații au stabilit că ”Poşta Moldovei” nu a demonstrat cu promptitudine dacă a returnat sau nu trimiterea poștală și a reacționat cu pasivitate, având un comportament dezinteresat şi fără a prezenta în acest sens careva probe pertinente şi concludente.