Gestionarea dosarelor și a cererilor de chemare în judecată de câțiva ani se face în mod electronic, prin Programul Integrat de Gestionare a Dosarelor (PIGD).  Prin intermediul acestuia, angajații instanțelor de judecată înregistrează, păstrează, redactează, repartizează, transmit, semnează, publică (dacă e cazul) actele ce fac parte dintr-un dosar. Deși PIGD-ul este un program de uz intern (pentru instanțe), acesta servește indirect și cetățenii, care pot urmări cum progresează cauza lor online, grație facilităților PIGD, scrie justitietransparenta.md

Ce este PIGD și cine-l utilizează?

PIGD-ul este un sistem electronic de uz intern pentru instanțele de judecată din Republica Moldova. Pentru prima dată, PIGD-ul a fost introdus în anul 2019 cu scopul de a eficientiza lucrul instanțelor de judecată. El este utilizat de angajații instanțelor de judecată (judiciari și non-judiciari) – de la grefieri la judecători, fiecare având rolul său în gestionarea unui dosar. Angajații Direcției evidență și documentare procesuală a unei instanțe înregistrează și completează, prin PIGD, actele unui dosar, grefierii citează participanții proceselor și scriu procese-verbale, asistenții judecătorilor scriu proiectele hotărârilor judecătorești, iar judecătorii examinează și emit hotărâri și încheieri judecătorești. Grație utilizării softului menționat mai sus, gestionarea dosarelor a devenit mai rapidă și eficientă, fiindcă toate procesele sunt automatizate și pot înlocui integral gestionarea dosarelor pe suport de hârtie.

Datorită PIGD-ului, dosarele sunt transferate electronic între instanțe, astfel decade necesitatea de a transporta actele între instanțe (astfel se economisesc resurse financiare pentru transportare). Programul permite evitarea greșelilor tehnice în completarea actelor judiciare și arhivarea digitală a hotărârilor și încheierilor judecătorești etc. În acest mod, instanțele au devenit mai moderne. Un alt aspect deosebit de important în activitatea instanțelor judecătorești este repartizarea dosarelor de judecată, care este, de asemenea, îmbunătățită grație Programului Integrat de Gestionare a Dosarelor.

Cum are loc repartizarea dosarelor și cum a îmbunătățit-o PIGD-ul?

Atunci când depuneți o cerere de chemare în judecată, cauza trebuie să fie atribuită unui judecător. Până la implementarea PIGD-ului în 2009, această repartizare se făcea manual, de către președintele instanței unde a parvenit dosarul. Însă, odată cu implementarea PIGD-ului, dosarele au început să fie repartizate de sistem. PIGD-ul repartizează dosarele aleatoriu și independent de voința managementului instanței, potrivit unei formule de calcul (a mai multor aspecte ce țin de dosarul judiciar și de judecătorii unei instanțe). Această practică permite evitarea conflictelor de interes și corupția în instanțe, și e prevăzută de art. 61 din Legea privind organizarea judecătorească, art. 344 Cod de procedură penală şi art. 168 Cod de procedură civilă, fiind obligatorie pentru toate instanțele judecătorești.

CITIȚI MAI MULT PE JUSTITIETRANSPARENTA.MD