Oficiul Avocatului Poporului a publicat un material informativ în care explică procedura depunerii cererilor la Avocatul Poporului de către persoanele aflate în detenție.

Instituția menționează că a publicat informațiile drept urmare a numărului mare de adresări la Ombudsman din partea deținuților. În ultimii ani această categorie a fost în fruntea listei de persoane care au depus cereri la Ombudsman.

Deținuții se pot adresa Avocatului Poporului prin cerere scrisă sau în cadrul audiențelor și vizitelor realizare de către reprezentanții instituției în locurile de detenție dacă presupun că drepturile și libertățile lor au fost încălcate de către autorități.

Avocatului Poporului i se pot adresa deținuții indifferent de rasă, origiene etnică, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau oricare altă opinie, origine națională sau socială, avere, naștere sau oricare alte împrejurări, care locuiește permanent sau se află temporar pe teritoriul țării.

Deținuții pot primi și expedia din cont propriu scrisori, telegrame și petiții, fără a se limita numărul lor, în modul și în condițiile stabilite de Codul de executare și Statutul executării pedepsei de către condamnați.

Ce trebuie să conțină cererea adresată Avocatului Popoprului?

 • Numele, prenumele și numărul penitenciarului în care se află deținutul;
 • Descrierea succintă a circumstanțelor cauzei;
 • Denumirea autorității sau numele și prenumele persoanei cu funcție de răspundere în urma acțiunilor și/sau inacțiunilor căreia, în opinia deținutului, a avut loc încălcarea drepturilor și libertăților, în cazul în care această persoană se cunoaște;
 • Semnătura și data întocmirii.

Cererile se depun în formă liberă.

Dacă problema descrisă în cerere a fost examinată de alte autorități trebuie anexate copiile de pe răspunsurile acestora, în cazul în care este posibil. Dacă acest lucru nu este posibil, deținutul rebuie să menționeze în cerere când și cărei instituții s-a adresat, inclusiv ce răspuns a primit.

În unele cazuri, Oficiul Avocatului Poporului nu va putea examina eficient cererea deținutului fără a-i dezvălui identitatea altor instituții, inclusiv Administrației Naționale a Penitenciarelor și conducerii penitenciarului în care se află deținutul sau pe care se plânge.

Astfel, instituția menționează că încurajează deținuții ca la transmiterea unei cereri/plângeri să indice clar dacă doresc să le fie dezvăluită identitatea, utilizând următoarea expresie: ”îmi exprim acordul pentru divulgarea faptului adresării mele la Oficiul Avocatului Poporului, inclusive identitatea mea.”

Totodată, deținuții care își fac griji pentru securitatea personal în legătură cu adresarea la Avocatul Poporului sunt încurajați să utilizeze următoarea expresie: ”solicit să nu fie divulgată informația despre adresarea mea la Oficiul Avocatului Poporului, inclusive identitate mea.”

În situația în care deținutul nu dorește să-I fie dezvăluită identitatea, iar altă cale de rezolvare a probșemei nu este posibilă, cererea nu poate fi examinată.

Cererile adresate Avocatului Poporului sunt scutite de taxa de stat, însă pentru transporatrea corespondenței recomandate de la instituția penitenciară către oficiul postal, se achită o taxă de 10 lei la contabilitatea penitenciarului.

Când nu este primită spre examinare cererea?

 • Dacă a trecut mai mult de un an de la data constatării încălcării sau presupusei încălcări a drepturilor și libertăților omului;
 • Dacă problema este în procedură judiciară pentru examinare în fond, cu excepția cererilor privind acțiunile și/sau inacțiunile judecătorului;
 • Dacă pe problema data există o hotărâre, sentință, încheiere judecătorească în fond;
 • Dacă examinarea cererii ține de competența altor instituții;
 • Dacă cererea nu corespunde cerințelor de conținut;
 • Dac cererea conține calomnii și insulte, discreditează autoritățile statului în general, autoritățile locale, asociațiie de cetățeni și reprezentanții lor;
 • Dacă cererea instigă la ură națională, rasială, religioasă etc.;
 • Dacă textul cererii nu poate fi descifrat/citit sau ererea conține informații insuficiente referitor la problema abordată.

Cererile din partea deținuților pot fi depuse prin poștă și prin alte mijloace neinterzice de lege.

Acestea pot fi întocmite și depuse de reprezentanții deținuților, organizații neguvernamentale, în numele acestora. Pentru aceasta, la cerere se va anexa dovada împuternicirii acordate.

În unele cazuri, legea permite angajaților penitenciarului deschiderea corespondenței primite de persoana privată de libertate și citirea conținutului acestora.

Însă, este interzisă prin lege deschiderea sau citirea scrisorilor trimise sau primite de către deținut de la și către Avocatul Poporului sau Avocatul Poprului pentru drepturile copilului de către angajații penitenciarului.

Administrația locului de detenție este obligată să expedieze sau să transmită scrisorile destinaturului în decurs de 24 de ore de la depunerea sau primirea ei.

Cererile pot fi depuse sau transmise la Oficiul Avocatului Poporului (Chișinău) sau la reprezentanțele instituției (Bălți, Comrat, Cahul și Varnița).