Inspectoratul de Stat al Muncii ar putea vinde vouchere pentru angricultorii care vor să angajeze zilieri. Acestea vor fi în pachete a câte 100 de unități, marcate cu numere unice și instrucțiuni detaliate de utilizare. Forma simplificată de contractare a serviciilor zilierilor este propusă într-un proiect înregistrat, recent, în Parlament.

Fiecare voucher va conține informații privind:

  • seria, numărul, data emiterii și emitentul;
  • denumirea beneficiarului de lucrări, cu codul unic de înregistrare și adresa;
  • numărul de zile/luni pentru care este valabil;
  • domeniul pentru care a fost solicitat;
  • cuantumul remunerației;
  • data plății;
  • datele de identificare a lucrătorului zilier;
  • spațiu pentru marcarea zilelor de muncă prestate.

La angajarea ilierului, beneficiarul îi va înmâna partea din voucher destinată zilierului completată. La începutul și sfârșitul zilei de muncă, beneficiarul va marca și semna corespunzător spațiile destinate pentru identificarea zilelor în care s-a prestat munca.

Plata pentru munca prestată în bază de voucher va putea fi efectuată fie la sfârșitul săptămânii de lucru, fie la sfârșitul perioadei pentru care munca zilierului a fost prestată. Solicitarea de plată se face prin remiterea voucher-ului de către zilier beneficiarului. În schimbul remiterii voucher-ului, beneficiarul va plati ilierului remunerația stabilită.

La epuizarea fiecărei broșuri de vouchere, dar nu mai târiu de sfârșitul lucrărilor sezoniere pentru care voucher-ul a fost procurat, beneficiarul va prezenta inspecției teritoriale de muncă în a cărei rază de competență este amplasat, cotorul voucher-ului în vederea raportării și, respective, ținerii evidenței forței de muncă ziliere angajată și a plăților efectuate.

Plata impozitului pe venit din activitatea necalificată cu character ocazional, prestată pe baă de voucher se va efectua din contul plăților încasate din vânzarea de vouchere, se spune în proiect.