Consiliul Uniunii Administratorilor Autorizaţi din Moldova a decis continuarea desfășurării activității profesionale a administratorilor autorizați pe perioada stării de urgență, cu condiția asigurării executării prevederilor Dispoziției Comisiei pentru Situații  Excepţionale a Republicii Moldova și Dispozițiilor președinților instanțelor de judecată.

Totodată, Consiliul UAAM a recomandat administratorilor autorizați să respecte următoarele reguli pe perioada stării de urgență:

  • evitarea desfășurării adunărilor preconizate în cadrul proceselor de insolvabilitate avute în administrare, iar în caz de strictă necesitate desfășurarea prin corespondență și/sau formă mixtă, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situații  Excepționale a Republicii Moldova;
  • desfășurarea ședințelor Comitetelor creditorilor și organizarea licitațiilor cu participare fizică, cu respectarea condițiilor stabilite de Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova;
  • îndeplinirea actelor de procedură prin corespondență, e-mail și/sau online cu aplicarea semnăturii electronice;
  • suspendarea orelor de primire în cadrul Birourilor.

De asemenea, Consiliul UAAM a recomandat CNII ”MOLDINSOLV” să organizeze cursurile de instruire profesională continuă online prin intermediul platformelor electronice.