Întreprinderile și organizațiile necomerciale care și-au sistat total sau parțial activitatea conform deciziilor Comisiei naționale extraordinare de sănătate publică și/sau a Dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova vor primi subvenții de la stat. Mecanismul de acordare a fost propus pentru consultări publice.  

Astfel, se propune ca subvenția să fie în mărimea sumei achitate ca:

  • impozit pe venit;
  • contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator;
  • contribuții individuale de asigurări sociale de stat obligatorii;
  • prime de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat.

Calculele se vor face aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.Măsura se va aplica întreprinderilor și organizațiilor necomerciale, rezidenți ai Republicii Moldova, care au institut șomaj tehnic și/sau staționare, conform prevederilor art.80 și 801 din Codul muncii. Ceilalți subiecți vor primi subvenții în sumă de 60 la sută din plățile indicate mai sus.

Subvenția se acordă pentru salariații aflați în șomaj tehnic și/sau staționare, angajați până în data de 1 martie. Suma subvenției calculată per zi fiecărui salariat nu va depăși suma calculată pentru o zi lucrătoare în luna februarie.

Achitarea subvenției se va efectua în baza cererii făcută la Serviciul Fiscal de Stat. Aceasta urmează să fie depusă după prezentarea dării de seamă și achitarea impozitului pe venit, contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii datorate de angajator, contribuțiilor individuale de asigurări sociale de stat obligatorii și primelor de asigurări obligatorii de asistență medicală în formă de contribuție procentuală datorate de angajator și salariat aferent indemnizației/salariului acordat salariaților aflați în șomaj tehnic și/sau staționare.

Acordarea subvenției se va face de Serviciul Fiscal de Stat, în termen de cinci zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, dintre care:

  • trei zile pentru efectuarea controlului tematic și adoptarea deciziei de acordare a subvenției;
  • o zi întocmirea documentelor de plată și transmiterii acestora spre executare Trezoreriei de Stat;
  • o zi achitarea subvenției.

Suma subvențiilor primite constituie surse de venit neimpozabile cu impozitul pe venit. Modul de acordare a subvenției va fi se stabilit de Ministerul Finanțelor.