Capitalul familial va fi destinat copilului și nu familiei în care s-a născut. Totodată, acesta nu va substitui alte prestații, înlesniri, alocații sau servicii sociale acordate conform legislației în vigoare. Prevederile sunt incluse în proiectul de lege înregistrat în Parlament.

Potrivit documentului, mijloacele financiare din capitalul familial vor putea fi utilizate exclusiv pentru:

  • îmbunătățirea condițiilor de trai ale familiei (procurarea locuinței, materialelor pentru construcția sau repararea locuinței, procurarea utilajului tehnic);
  • educarea copiilor (pregătirea pentru școală la începutul anului școlar, plata contractului de studii în vazul copiilor înmatriculați în instituții private);
  • întremarea sănătății copilului (procurarea medicamentelor, utilajelor medicale, acoperirea cheltuielilor de tratament, dacă acestea nu sunt incluse în programul unic de asistență medicală);
  • reabilitarea copilului.

Autorii proiectului spun că, potrivit datelor statistice din anul 2018, fiecare a cincea persoană din Republica Moldova avea vârsta sub 18 ani, iar rata natalității este în scădere. Totodată, în ultimii cinci ani mărimea minimului de existență pentru copii a crescut cu 15,3 la sută. Îndemnizația acordată acoperă, însă, doar 89% din minimul de existență pentru copii cu vârsta de până la șase ani, în cazul persoanelor asigurate și doar 36 la sută, dacă părinții nu sunt asigurați.

Menționăm că, potrivit inițiativei legislative, capitalul familial va fi o prestație socială unică acordată la nașterea copiilor vii, precum și pentru copii adoptivi. Beneficiari vor fi copii persoanelor asigurate și neasigurate care domiciliază permanent pe teritoriul Republicii Moldova. Valoarea nominală a prestației sociale va fi diferită, în funcție de numărul copiilor minori proprii sau adoptivi educați la acel moment în familia nou născutului.