Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei (BNM) a decis, cu vot unanim, să majoreze cu 0,5 puncte procentuale rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt. Astfel, aceasta a ajuns până până la 7,5 la sută anual.

BNM spune că aceasta este o măsură de diminuare a presiunilor inflaționiste, în condițiile unei creșteri persistente a cererii agregate. Aceasta este determinată de sporirea ritmurilui de creștere a salariilor, pensiilor și a altor venituri ale populației din prima jumătate a anului 2019, precum și de creșterea creditelor de consum.

Potrivit prognozelor, pe parcursul primelor două trimestre, cererea agregată se va diminua și, începând cu trimestrul II din 2020, inflația va scădea.

Evoluția inflației este, de asemenea, influențată de majorarea prețurilor internaționale la produsele alimentare și a celor reglementate, precum și de politica stimulativă a ratelor dobânzilor la credite și depozite, care alimentează consumul.

Majorarea ratei de bază va contribui și la stabilizarea cursului valutar al monedei naționale, descurajând, totodată, intermedierea financiară în valută.

Totodată, BNM a decis majorarea ratelor de dobândă la creditele overnight cu 0,5 puncte procentuale, până la 10,5 la sută anual. Aceeași mărire este aplicată la depozitele overnight, de la 4,0 la sută până la 4,5 la sută anual.

Norma rezervelor obligatorii din mijloace atrase în lei moldovenești și în valută neconvertibilă este menținută la nivelul actual de 42,5 la sută și, respectiv, de 17,0 la sută din baza de calcul.