Curtea Constituțională a admis cererea de suspendare a acțiunii Legii nr. 244 din 16 decembrie 2020 pentru modificarea unor acte normative (proiectul nr. 495 din 4 decembrie 2020).  Legea contestată vizează inclusiv competența Autorității Naționale de Integritate (ANI) și modul în care poate fi exercitată aceasta.

Legea contestată are ca efect reducerea termenului în care poate fi efectuat controlul de avere și interese personale (de la trei ani la un an). De asemenea, Legea contestată face ca începerea urmării penale pentru anumite categorii de infracțiuni, precum infracțiunea de îmbogățire ilicită (prevăzută de articolul 3302 din Codul penal), să depindă de existența unui act pronunțat de Autoritatea Națională de Integritate privind constatarea încălcării legislației în materie. În fine, Legea contestată prevede că ea va produce efecte și pentru controalele începute de Autoritatea Națională de Integritate până la intrarea ei în vigoare.

Autorul sesizării a solicitat Curții să suspende acțiunea Legii contestate în baza articolului 251 alin. (2) din Legea nr. 317 din 13 decembrie 1994 cu privire la Curtea Constituțională, menționând că există riscul ca odată cu intrarea în vigoare a Legii contestate să fie încetate toate dosarele aflate în gestiunea Autorității Naționale de Integritate, din cauza expirării termenului stabilit pentru efectuarea controlului. De asemenea, autorul sesizării afirmă că Legea contestată va avea repercusiuni și pentru procesele penale inițiate în baza articolului 3302 din Codul penal.

Examinând prima facie sesizarea în partea ce ține de dispunerea suspendării, Curtea observă, pe de o parte, că în cazul în care acțiunea Legii contestate nu va fi suspendată, ea ar putea fi pusă în aplicare și ar putea produce efecte, de exemplu, în privința dosarelor penale pornite în baza articolelor 3261, 3302 și 3521 alin. (2) din Codul penale, precum și în privința dosarelor de control al averilor și al intereselor personale aflate în gestiunea Autorității Naționale de Integritate. Pe de altă parte, Curtea notează că în cazul suspendării acțiunii Legii contestate nu se vor putea lua decizii, eventual, în baza unei legi contestate în fața Curții Constituționale. Mai mult, suspendarea acțiunii Legii contestate va putea elimina din discuție problema referitoare la soluțiile dispuse în baza unei legi care poate fi declarată neconstituțională. Având în vedere aceste circumstanțe, Curtea consideră că suspendarea Legii contestate are mai multe beneficii sub aspect constituţional în raport cu soluția nesuspendării ei.