Curtea Constituțională a avizat astăzi negativ proiectul de lege pentru modificarea Constituţiei în parte ce vizează sistemul judecătoresc, în urma unei sesizări depuse în acest sens de Guvern.

Curtea a notat din start că Guvernul nu a respectat prevederile articolelor 102 alin. (4) și 141 alin. (1) lit. c) din Constituție la inițierea revizuirii Legii Supreme. Mai exact, Guvernul a inițiat revizuirea Constituției prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr. 33 din 22 ianuarie 2020, dar la data înregistrării sesizării, hotărârea nu a fost publicată în Monitorul Oficial. Aceasta a fost publicată la două luni de la înregistrarea sesizării, însă fără a fi publicat și textul proiectului de lege pentru modificarea Constituției. Totodată, Curtea a menționat că Hotărârea Guvernului conține prevederi introduse ulterior datei aprobării și care nu au fost aprobate de Guvern printr-o nouă hotărâre. 

Totuși, pentru a preveni eventualele incertitudini la înaintarea unui viitor proiect de revizuire a Constituției, Curtea a considerat necesar să analizeze în fond prevederile proiectului înaintat. 

Curtea a notat că inițiativa de revizuire a Constituţiei Republicii Moldova corespunde limitelor temporale de revizuire stabilite de articolele 63 alin. (3) și 142 alin. (3) din Constituție.

Instanța a constatat că nu corespund limitelor materiale de revizuire a Constituției următoarele prevederi:

  • teza a doua din articolul 116 alin. (2) din proiectul de lege pentru modificarea Constituției care prevede că ”Preşedintele Republicii Moldova poate respinge o singură dată candidatura propusă de către Consiliul Superior al Magistraturii.” în măsura în care lipsește un mecanism care va exclude crearea unor blocaje instituționale în procedura de numire a judecătorilor, în situația în care Președintele Republicii refuză să numească judecătorul propus în mod repetat de către Consiliul Superior al Magistraturii;
  • textul ”nu sunt afiliate politic” de la articolul 122 alin. (1) din proiectul de lege pentru modificarea Constituției;
  • alineatul (4) al articolului 122 din proiectul de lege pentru modificarea Constituției care prevede că ”Dacă numirea candidaților care nu fac parte din rândul judecătorilor la funcția de membru al Consiliului Superior al Magistraturii în condițiile alineatului (3) a eșuat, procedura și condițiile de numirea a acestora sunt stabilite de lege.” în măsura în care mecanismul de evitare a blocajului numirii membrilor non-judecători ai Consiliului Superior al Magistraturii nu este reglementat în Constituție.
  • textul ”și a profesorilor titulari” din teza întâia și teza a doua care prevede că ”Profesorii titulari își exercită mandatul până la numirea noilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii.” de la articolul II alin. (3) din proiectul de lege pentru modificarea Constituției;
  • textul ”survenite în condițiile alineatului (3)” de la articolul II alin. (4) din proiectul de lege pentru modificarea Constituției; și
  • alineatul (5) al articolului II din proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituției.

Curtea a notat că proiectul de lege constituţională pentru modificarea și completarea Constituției nu respectă condițiile de revizuire a Constituției și nu poate fi înaintat spre examinare Parlamentului.

Avizul este definitiv, nu poate fi supus niciunei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Avizul detaliat poate fi consultat aici.