Curtea Constituțională din Federația Rusă a decis, la sfârșitul săptămânii trecute, că taxa judiciară în cazul proceselor de stabilire a insolvabilității unei companii vor fi suportate de reclamant, dacă pârâtul nu are resurse suficiente.

Potrivit legal.report, Curtea a fost sesizată de către directorul unei întreprinderi care deține proprietăți insuficiente pentru a plăti onorariu administratorului arbitrar. În acest caz, autoritățile au cerut ca banii să fie plătiți de către directorul companiei.

Potrivit deciziei Curții Constituționale din Rusia, cheltuielile de judecată a procedurii de faliment și plata pentru administratorul de arbitraj sunt rambursate din proprietatea debitorului și, dacă nu este suficient, solicitantul procedurii trebuie să plătească cheltuielile. Aceasta înseamnă că, creditorul trebuie să se bazeze în mod rezonabil pe succesul economic, având în vedere faptul că capacitatea de a recupera fonduri de la conducătorul organizației nu poate stimula lansarea unei proceduri de faliment în cazul în care activele debitorului sunt insuficiente.

Totodată, instanța a spus că ocuparea funcției de conducere a debitorului nu indică automat vinovația persoanei, prin urmare cheltuielile nu trebuie să fie suportate de persoana fizică. ”Insolvabilitatea este un proces complex, care necesită resurse mari, și nu trebuie inițiat doar formal", au menționat judecătorii.

Curtea Constituțională a examinat prevederile Codului civil, Codului fiscal și ale Legii insolvenței, în partea ce ține de recuperarea cheltuielilor în procedura de faliment.